WorkCentre 5665/5675/5687

WorkCentre 5665/5675/5687

WorkCentre 5665/5675/5687 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה המשולבות AltaLink® B8000‎‏
WorkCentre 5665/5675/5687 supplies
דגם
WC5665 / WC5675 / WC5687
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
לא זמין
זיכרון התקן
512 MB מרבי
מהירות הדפסה
עד 65 דפים בדקה/עד 75 דפים בדקה/עד 90 דפים בדקה
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5665S / WC5675S / WC5687S
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הפעלת פקס אינטרנט, הפעלת שרת פקס ברשת, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet, טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g)
זיכרון התקן
1 GB מרבי
מהירות הדפסה
עד 65 דפים בדקה/עד 75 דפים בדקה/עד 90 דפים בדקה
יעדי סריקה
סריקה ברשת, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5665P / WC5675P / WC5687P
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet, טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g)
זיכרון התקן
1 GB מרבי
מהירות הדפסה
עד 65 דפים בדקה/עד 75 דפים בדקה/עד 90 דפים בדקה
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5665 / WC5675 / WC5687
WC5665S / WC5675S / WC5687S
WC5665P / WC5675P / WC5687P
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
העתקה, דואל, הפעלת פקס אינטרנט, הפעלת שרת פקס ברשת, הדפסה, סריקה
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
פקס (קו אחד/שני קווים)
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
לא זמין
10/100BaseTX Ethernet, טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g)
10/100BaseTX Ethernet, טבעת אסימונים (IEEE802.5), אלחוט (IEEE802.11a/b/g)
זיכרון התקן
512 MB מרבי
1 GB מרבי
1 GB מרבי
מהירות הדפסה
עד 65 דפים בדקה/עד 75 דפים בדקה/עד 90 דפים בדקה
עד 65 דפים בדקה/עד 75 דפים בדקה/עד 90 דפים בדקה
עד 65 דפים בדקה/עד 75 דפים בדקה/עד 90 דפים בדקה
יעדי סריקה
סריקה ברשת, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר
השלבים הבאים