WorkCentre 5632/5638

WorkCentre 5632/5638

WorkCentre 5632/5638 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה המשולבות AltaLink® B8000‎‏
WorkCentre 5632/5638 supplies
דגם
WC5632 / WC5638
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
זיכרון התקן
512 MB מרבי
מהירות הדפסה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5632S / WC5638S
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הפעלת פקס אינטרנט, הפעלת שרת פקס ברשת, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet
זיכרון התקן
1 GB מרבי
מהירות הדפסה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
יעדי סריקה
סריקה ברשת, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5632P / WC5638P
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet
זיכרון התקן
1 GB מרבי
מהירות הדפסה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC5632 / WC5638
WC5632S / WC5638S
WC5632P / WC5638P
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
העתקה, דואל, הפעלת פקס אינטרנט, הפעלת שרת פקס ברשת, הדפסה, סריקה
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס (קו אחד/שני קווים)
פקס (קו אחד/שני קווים)
פקס (קו אחד/שני קווים)
קישוריות
10/100BaseTX Ethernet
10/100BaseTX Ethernet
זיכרון התקן
512 MB מרבי
1 GB מרבי
1 GB מרבי
מהירות הדפסה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
עד 32 דפים בדקה/עד 38 דפים בדקה
יעדי סריקה
סריקה ברשת, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר
השלבים הבאים