WorkCentre 4150

WorkCentre 4150

WorkCentre 4150 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

VersaLink® B605/B615
WorkCentre 4150 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
4150u
Standard​funksjoner
Kopi
Tilleggs​funksjoner
Faks
Standard papirkapasitet
600 ark
Etterbehandling
Tilleggsmulighet
Harddisk
NA
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
4150p
Standard​funksjoner
Utskrift, Kopi, Epost
Tilleggs​funksjoner
Faks, Nettverksskanning
Standard papirkapasitet
600 ark
Etterbehandling
Tilleggsmulighet
Harddisk
Standard
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
4150px
Standard​funksjoner
Utskrift, Kopi, Epost, Faks
Tilleggs​funksjoner
Nettverksskanning
Standard papirkapasitet
1.100 ark
Etterbehandling
Tilleggsmulighet
Harddisk
Standard
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
4150pxf
Standard​funksjoner
Utskrift, Kopi, Epost, Faks
Tilleggs​funksjoner
Nettverksskanning
Standard papirkapasitet
2.100 ark
Etterbehandling
Standard
Harddisk
Standard
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
4150u
4150p
4150px
4150pxf
Standard​funksjoner
Kopi
Utskrift, Kopi, Epost
Utskrift, Kopi, Epost, Faks
Utskrift, Kopi, Epost, Faks
Tilleggs​funksjoner
Faks
Faks, Nettverksskanning
Nettverksskanning
Nettverksskanning
Standard papirkapasitet
600 ark
600 ark
1.100 ark
2.100 ark
Etterbehandling
Tilleggsmulighet
Tilleggsmulighet
Tilleggsmulighet
Standard
Harddisk
NA
Standard
Standard
Standard

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 4150 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

1Gjennomsnittlige standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752. Kapasiteten vil variere i henhold til bilde, dekningsgrad og utskriftsmodus.

2Tilnærmede sider. Oppgitt trommelkapasitet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på seks A4-sider. Oppgitt kapasitet for fikseringsmoduler er basert på A4-sider på 75 g/m². Trommel- og fikseringskapasitet vil variere avhengig av jobblengde, mediatype, størrelse, vekt, utskriftsretning og bruksmønster.