WorkCentre 4150

WorkCentre 4150

WorkCentre 4150 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה VersaLink® B605/B615‎‏
WorkCentre 4150 supplies
דגם
4150u
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
פקס
קיבולת נייר סטנדרטית
600 גליונות
אביזר גימור
אופציונלי
כונן קשיח
לא זמין
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
4150p
פונקציות סטנדרטיות
הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני
פונקציות אופציונליות
פקס, סריקה ברשת
קיבולת נייר סטנדרטית
600 גליונות
אביזר גימור
אופציונלי
כונן קשיח
סטנדרטי
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
4150px
פונקציות סטנדרטיות
הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני, פקס
פונקציות אופציונליות
סריקה ברשת
קיבולת נייר סטנדרטית
1,100 גליונות
אביזר גימור
אופציונלי
כונן קשיח
סטנדרטי
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
4150pxf
פונקציות סטנדרטיות
הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני, פקס
פונקציות אופציונליות
סריקה ברשת
קיבולת נייר סטנדרטית
2,100 גליונות
אביזר גימור
סטנדרטי
כונן קשיח
סטנדרטי
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
4150u
4150p
4150px
4150pxf
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני
הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני, פקס
הדפסה, העתקה, דואר אלקטרוני, פקס
פונקציות אופציונליות
פקס
פקס, סריקה ברשת
סריקה ברשת
סריקה ברשת
קיבולת נייר סטנדרטית
600 גליונות
600 גליונות
1,100 גליונות
2,100 גליונות
אביזר גימור
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
סטנדרטי
כונן קשיח
לא זמין
סטנדרטי
סטנדרטי
סטנדרטי
השלבים הבאים

1דפים סטנדרטיים ממוצעים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19752. התפוקה משתנה בהתבסס על התמונה, כיסוי השטח ומצב ההדפסה.

2הערכת דפים. התפוקה המוצהרת בתופים מבוססת על גודל עבודה ממוצע של 3 דפים בגודל A4/‏Letter. התפוקה המוצהרת במנגנוני ההיתוך מבוססת על דפים בגודל A4/‏Letter במשקל 20 ליברות (75 ג'/מ"ר). תפוקות התוף ומנגנון ההיתוך משתנות בהתאם לאורך העבודה המבוצעת, סוג חומר ההדפסה, הגודל, המשקל, הכיוון ודפוסי השימוש.