סדרת WorkCentre 3300
פתרונות תוכנה

סדרת WorkCentre 3300

תוכנה ופתרונות

שלחו להדפסה הודעות דוא"ל, תמונות ומסמכים חשובים מהמכשיר הנייד שלכם אל מדפסת או מדפסת משולבת של Xerox באמצעות הטכנולוגיה Apple® AirPrint™.
השתמשו בשירות Google Cloud Print™‏ כדי לשלוח בצורה מאובטחת מסמכים להדפסה ישירות מהיישומונים שבהם אתם משתמשים בכל יום.
תוכנת ניהול של התקני פלט מספקים מרובים
תוסף עבור מערכת ההפעלה Android המאפשר הדפסה פשוטה וקלה למדפסות ומדפסות משולבות של Xerox
הפוך מסמכים לדיגיטליים לצורך ארגון, עריכה או אחסון בארכיון
פשט תהליכים בעזרת מנהל התקן מדפסת אוניברסלי אחד להדפסה לרוב המדפסות וההתקנים המשולבים