Document Centre 470ST
פתרונות תוכנה

Document Centre 470ST

תוכנה ופתרונות

תוכנות לניהול הדפסה ופתרון להחזר עלויות עבור כל מוסדות החינוך - מכללות, אוניברסיטאות, גנים ובתי ספר וכן לכל הספריות במוסדות אלה
ניהול מתקדם של כל מאפייני ההתקן (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס) ובקרת עלויות של מסמכים
סריקה ואחסון בארכיון בקלות ישירות מהתקן Xerox
הדפסת נתונים משתנים, ניהול פלט ומשלוח אוטומטי
משתמשים ניידים מדפיסים כמעט לכל התקן בעזרת מנהל התקן מדפסת אוניברסלי אחד.
תוכנה מבוססת שרת לסריקה וניתוב