WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545

WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545

WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

AltaLink® C8000-serie
WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
WCPC2128
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Scan, Email, Fax
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 21 spm
Sort: opptil 28 spm
Månedlig driftssyklus
80,000
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WCPC2636
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Scan, Email, Fax
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 26 spm
Sort: opptil 36 spm
Månedlig driftssyklus
100,000
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WCPC3545
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Scan, Email, Fax
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Månedlig driftssyklus
135,000
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WCPC2128
WCPC2636
WCPC3545
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Kopi, Utskrift
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Scan, Email, Fax
Scan, Email, Fax
Scan, Email, Fax
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 21 spm
Sort: opptil 28 spm
Farger: opptil 26 spm
Sort: opptil 36 spm
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Månedlig driftssyklus
80,000
100,000
135,000
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre Pro C2128/C2636/C3545 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk