WorkCentre Pro 40 Colour Multifunction System
פתרונות תוכנה

WorkCentre Pro 40 Colour Multifunction System

תוכנה ופתרונות

תוכנות לניהול הדפסה ופתרון להחזר עלויות עבור כל מוסדות החינוך - מכללות, אוניברסיטאות, גנים ובתי ספר וכן לכל הספריות במוסדות אלה
ניהול מתקדם של כל מאפייני ההתקן (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס) ובקרת עלויות של מסמכים
סריקה ואחסון בארכיון בקלות ישירות מהתקן Xerox
מערכת ניהול תוכן לארגונים מכל הגדלים
מנהל תוכן ותהליכים ארגוניים
משתמשים ניידים מדפיסים כמעט לכל התקן בעזרת מנהל התקן מדפסת אוניברסלי אחד.
תוכנה מבוססת שרת לסריקה וניתוב
פשט תהליכים בעזרת מנהל התקן מדפסת אוניברסלי אחד להדפסה לרוב המדפסות וההתקנים המשולבים