WorkCentre M24
פתרונות תוכנה

WorkCentre M24

תוכנה ופתרונות

הדפסת צילומי רנטגן (DICOM‏) על נייר רגיל להפחתת עלויות
תוכנות לניהול הדפסה ופתרון להחזר עלויות עבור כל מוסדות החינוך - מכללות, אוניברסיטאות, גנים ובתי ספר וכן לכל הספריות במוסדות אלה
ניהול מתקדם של כל מאפייני ההתקן (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס) ובקרת עלויות של מסמכים
הדפסת נתונים משתנים, ניהול פלט ומשלוח אוטומטי
מערכת ניהול תוכן לארגונים מכל הגדלים