WorkCentre C226

WorkCentre C226

WorkCentre C226 säljs inte längre som ny.

Specifikationer

Modell
C226P
Utförliga specifikationer
Nästa steg
Modell
C226U
Utförliga specifikationer
Nästa steg
Modell
C226P
C226U
Utförliga specifikationer
Nästa steg

Förbrukningsmaterial och tillbehör

WorkCentre C226 Förbrukningsmaterial och tillbehör
Beställa förbrukningsmaterial i kontrakt

To För att beställa förbrukningsvaror som ingår i ert kontrakt kan ni använda Beställning av förbrukningsvaror. Du behöver ha ditt maskinnummer och en uppdaterad mätaravläsning.
För att spara din tid finns nu Meter Assistant™ tillgänglig för att förbättra din användning av COT. MeterAssistant eliminerar problemen vid genomförandet av manuell mätaravläsning genom att automatisera denna tjänst för dig.

Pay-as-you-go kunder