WorkCentre C226

WorkCentre C226

WorkCentre C226 selges ikke lenger som nytt produkt.

Spesifikasjoner

Modell
C226P
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
C226U
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
C226P
C226U
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre C226 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk