WorkCentre 7800i-serien

WorkCentre 7800i-serien

Farge i-Series smart multifunksjonsskriver

47 67 20 30 00
0815 - 1600

Spesifikasjoner

Modell
WC7830I
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Walk-up faks
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 30 spm
Sort: opptil 30 spm
Produktivitet
Opptil 90.000 sider/måned1
Maksimal utskriftsoppløsning
1200 x 2400 ppt
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7835I
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Walk-up faks
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 35 spm
Produktivitet
Opptil 110.000 sider/måned1
Maksimal utskriftsoppløsning
1200 x 2400 ppt
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7845I
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Walk-up faks
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 45 spm
Sort: opptil 45 spm
Produktivitet
Opptil 200.000 sider/måned1
Maksimal utskriftsoppløsning
1200 x 2400 ppt
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7855I
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Walk-up faks
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 55 spm
Produktivitet
Opptil 300.000 sider/måned1
Maksimal utskriftsoppløsning
1200 x 2400 ppt
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7800i-serien Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

1Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.