WorkCentre 7755/7765/7775

WorkCentre 7755/7765/7775

WorkCentre 7755/7765/7775 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

AltaLink® C8000-serie
WorkCentre 7755/7765/7775 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
WorkCentre™ 7755
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Epost, Faks, Skann
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 40 spm
Sort: opptil 55 spm
Produktivitet
Opptil 200.000 sider/måned
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WorkCentre™ 7765
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Epost, Faks, Skann
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 65 spm
Produktivitet
Opptil 250.000 sider/måned
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WorkCentre™ 7775
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Epost, Faks, Skann
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 75 spm
Produktivitet
Opptil 300.000 sider/måned
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WorkCentre™ 7755
WorkCentre™ 7765
WorkCentre™ 7775
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Kopi, Utskrift
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Epost, Faks, Skann
Epost, Faks, Skann
Epost, Faks, Skann
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 40 spm
Sort: opptil 55 spm
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 65 spm
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 75 spm
Produktivitet
Opptil 200.000 sider/måned
Opptil 250.000 sider/måned
Opptil 300.000 sider/måned
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7755/7765/7775 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk