WorkCentre 7755/7765/7775

WorkCentre 7755/7765/7775

WorkCentre 7755/7765/7775 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה המשולבות AltaLink® C8000‎‏
WorkCentre 7755/7765/7775 supplies
דגם
WorkCentre™ 7755
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 200,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WorkCentre™ 7765
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 65 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 250,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WorkCentre™ 7775
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 75 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 300,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WorkCentre™ 7755
WorkCentre™ 7765
WorkCentre™ 7775
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
העתקה, הדפסה
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס, סריקה
דואל, פקס, סריקה
דואל, פקס, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 65 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 75 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 200,000 תמונות בחודש
עד 250,000 תמונות בחודש
עד 300,000 תמונות בחודש
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

WorkCentre 7755/7765/7775 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.