WorkCentre 7655/7665/7675

WorkCentre 7655/7665/7675

WorkCentre 7655/7665/7675 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

AltaLink® C8000-serie
WorkCentre 7655/7665/7675 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
WC7655
Standard​funksjoner
Kopi
Tilleggs​funksjoner
Utskrift, Skann, Faks, Epost
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 40 spm
Sort: opptil 55 spm
Månedlig driftssyklus
200.000 sider per måned
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7665
Standard​funksjoner
Kopi
Tilleggs​funksjoner
Utskrift, Skann, Faks, Epost
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 65 spm
Månedlig driftssyklus
300.000 sider per måned
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7675
Standard​funksjoner
Kopi
Tilleggs​funksjoner
Utskrift, Skann, Faks, Epost
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 75 spm
Månedlig driftssyklus
300.000 sider per måned
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7655
WC7665
WC7675
Standard​funksjoner
Kopi
Kopi
Kopi
Tilleggs​funksjoner
Utskrift, Skann, Faks, Epost
Utskrift, Skann, Faks, Epost
Utskrift, Skann, Faks, Epost
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 40 spm
Sort: opptil 55 spm
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 65 spm
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 75 spm
Månedlig driftssyklus
200.000 sider per måned
300.000 sider per måned
300.000 sider per måned
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7655/7665/7675 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk