WorkCentre 7655/7665/7675

WorkCentre 7655/7665/7675

WorkCentre 7655/7665/7675 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה המשולבות AltaLink® C8000‎‏
WorkCentre 7655/7665/7675 supplies
דגם
WC7655
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
Print, Scan, Fax, Email
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
מחזור פעילות מרבי
200,000 images / month
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7665
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
Print, Scan, Fax, Email
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 65 דפים בדקה
מחזור פעילות מרבי
300,000 images / month
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7675
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
פונקציות אופציונליות
Print, Scan, Fax, Email
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 75 דפים בדקה
מחזור פעילות מרבי
300,000 images / month
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7655
WC7665
WC7675
פונקציות סטנדרטיות
העתקה
העתקה
העתקה
פונקציות אופציונליות
Print, Scan, Fax, Email
Print, Scan, Fax, Email
Print, Scan, Fax, Email
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 65 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 75 דפים בדקה
מחזור פעילות מרבי
200,000 images / month
300,000 images / month
300,000 images / month
השלבים הבאים