WorkCentre 7500-serien

WorkCentre 7500-serien

WorkCentre 7500-serien selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

AltaLink® C8000-serie
WorkCentre 7500-serien rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
WC7525
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Faks
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 25 spm
Sort: opptil 25 spm
Produktivitet
Opptil 75.000 sider/måned
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7530
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Faks
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 30 spm
Sort: opptil 30 spm
Produktivitet
Opptil 90.000 sider/måned
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7535
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Faks
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 35 spm
Produktivitet
Opptil 110.000 sider/måned
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7545
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Faks
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 45 spm
Sort: opptil 45 spm
Produktivitet
Opptil 200.000 sider/måned
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7556
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Faks
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 50 spm
Sort: opptil 55 spm
Produktivitet
Opptil 300.000 sider/måned
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7500-serien Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

1Average standard pages based on ISO/IEC testing. The number of pages that customers will get for their own applications will depend on a variety of factors, with page coverage having the highest impact.

2Tilnærmede sider. Oppgitt trommelkapasitet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på seks A4-sider. Oppgitt kapasitet for fikseringsmoduler er basert på A4-sider på 75 g/m². Trommel- og fikseringskapasitet vil variere avhengig av jobblengde, mediatype, størrelse, vekt, utskriftsretning og bruksmønster.