WorkCentre 7425/7428/7435

WorkCentre 7425/7428/7435

WorkCentre 7425/7428/7435 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

AltaLink® C8000-serie
WorkCentre 7425/7428/7435 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
7425V/R
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Faks, Internettfaks, LAN-faks, Nettverk​sutskrift​tilkopling, Nettverks​skanning, Skann, Walk-up faks
Utskriftshastighet
Farger: opptil 20 / 28 / 35 spm
Sort: opptil 25 / 28 / 35 spm
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7425
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Faks, Internettfaks, LAN-faks, Nettverk​sutskrift​tilkopling, Nettverks​skanning, Skann, Walk-up faks
Utskriftshastighet
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 25 spm
Første side ut ved kopiering
Kun 6,7 sekunder sort/hvitt / 8,7 sekunder farger
Produktivitet
Opptil 60.000 sider/måned
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7428
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Faks, Internettfaks, LAN-faks, Nettverk​sutskrift​tilkopling, Nettverks​skanning, Skann, Walk-up faks
Utskriftshastighet
Farger: opptil 28 spm
Sort: opptil 28 spm
Første side ut ved kopiering
Kun 5 sekunder sort/hvitt / 6,4 sekunder farger
Produktivitet
Opptil 80.000 sider/måned
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7435
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Faks, Internettfaks, LAN-faks, Nettverk​sutskrift​tilkopling, Nettverks​skanning, Skann, Walk-up faks
Utskriftshastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 35 spm
Første side ut ved kopiering
Kun 5 sekunder sort/hvitt / 6,4 sekunder farger
Produktivitet
Opptil 105.000 sider/måned
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
7425V/R
WC7425
WC7428
WC7435
Standard​funksjoner
Kopi, Utskrift
Kopi, Utskrift
Kopi, Utskrift
Kopi, Utskrift
Tilleggs​funksjoner
Faks, Internettfaks, LAN-faks, Nettverk​sutskrift​tilkopling, Nettverks​skanning, Skann, Walk-up faks
Faks, Internettfaks, LAN-faks, Nettverk​sutskrift​tilkopling, Nettverks​skanning, Skann, Walk-up faks
Faks, Internettfaks, LAN-faks, Nettverk​sutskrift​tilkopling, Nettverks​skanning, Skann, Walk-up faks
Faks, Internettfaks, LAN-faks, Nettverk​sutskrift​tilkopling, Nettverks​skanning, Skann, Walk-up faks
Utskriftshastighet
Farger: opptil 20 / 28 / 35 spm
Sort: opptil 25 / 28 / 35 spm
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 25 spm
Farger: opptil 28 spm
Sort: opptil 28 spm
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 35 spm
Første side ut ved kopiering
Kun 6,7 sekunder sort/hvitt / 8,7 sekunder farger
Kun 5 sekunder sort/hvitt / 6,4 sekunder farger
Kun 5 sekunder sort/hvitt / 6,4 sekunder farger
Produktivitet
Opptil 60.000 sider/måned
Opptil 80.000 sider/måned
Opptil 105.000 sider/måned
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7425/7428/7435 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

Part # List

Configurations

Produktkode: 7425V_F

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff og 2.500 arks høykapasitets tandemskuffmodul

Configurations

Produktkode: 7425V_FB

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff, 2.500 arks høykapasitets tandemskuffmodul og 1.500 arks profesjonell etterbehandler med 50 arks stifting

Configurations

Produktkode: 7425V_FBX

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, nettverksskanning, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff, 2.500 arks høykapasitets tandemskuffmodul og 1.500 arks profesjonell etterbehandler med 50 arks stifting

Configurations

Produktkode: 7425V_FL

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff, 2.500 arks høykapasitets tandemskuffmodul og 2.000 arks etterbehandler for kontor med 50 arks stifting

Configurations

Produktkode: 7425V_FLX

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, nettverksskanning, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff, 2.500 arks høykapasitets tandemskuffmodul og 2.000 arks etterbehandler for kontor med 50 arks stifting

Configurations

Produktkode: 7425V_FX

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, nettverksskanning, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff og 2.500 arks høykapasitets tandemskuffmodul

Configurations

Produktkode: 7425V_R

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff og 3 x 520 arks skuffmodul

Configurations

Produktkode: 7425V_RB

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff, 3 x 520 arks skuffmodul og 1.500 arks profesjonell etterbehandler med 50 arks stifting

Configurations

Produktkode: 7425V_RBX

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, nettverksskanning, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff, 3 x 520 arks skuffmodul og 1.500 arks profesjonell etterbehandler med 50 arks stifting

Configurations

Produktkode: 7425V_RL

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff, 3 x 520 arks skuffmodul og 2.000 arks etterbehandler for kontor med 50 arks stifting

Configurations

Produktkode: 7425V_RLX

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, nettverksskanning, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff, 3 x 520 arks skuffmodul og 2.000 arks etterbehandler for kontor med 50 arks stifting

Configurations

Produktkode: 7425V_RX

WorkCentre 7425 kopimaskin/skriver, nettverksskanning, automatisk tosidig dokumentmater, 100 arks sidemater, 1 x 520 arks skuff med 2 x 250 arks sideforskyvende mottaksskuff, 1 x 100 arks tekstsiden opp skuff og 3 x 520 arks skuffmodul