WorkCentre 7425/7428/7435

WorkCentre 7425/7428/7435

WorkCentre 7425/7428/7435 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה המשולבות AltaLink® C8000‎‏
WorkCentre 7425/7428/7435 supplies
דגם
WC7425
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות הדפסה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 6.7 שניות שחור-לבן / 8.7 שניות צבע
כמות הדפסה מכסימלית
עד 60,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7428
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות הדפסה
צבע: עד 28 דפים בדקה
שחור: עד 28 דפים בדקה
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 5 שניות שחור-לבן / 6.4 שניות צבע
כמות הדפסה מכסימלית
עד 80,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7435
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות הדפסה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 5 שניות שחור-לבן / 6.4 שניות צבע
כמות הדפסה מכסימלית
עד 105,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7425
WC7428
WC7435
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
העתקה, הדפסה
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות הדפסה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
צבע: עד 28 דפים בדקה
שחור: עד 28 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה
במהירות של 6.7 שניות שחור-לבן / 8.7 שניות צבע
במהירות של 5 שניות שחור-לבן / 6.4 שניות צבע
במהירות של 5 שניות שחור-לבן / 6.4 שניות צבע
כמות הדפסה מכסימלית
עד 60,000 תמונות בחודש
עד 80,000 תמונות בחודש
עד 105,000 תמונות בחודש
השלבים הבאים