WorkCentre 7425/7428/7435

WorkCentre 7425/7428/7435

The WorkCentre 7425/7428/7435 is no longer sold as new.

You might like to consider the replacement product.

AltaLink® серия C8000
WorkCentre 7425/7428/7435 supplies
Модел
WC7425
Стандартни функции
копиране, Печат
Допълнителни функции
Fax, Интернет факс, LAN факс, Network print connectivity, Сканиране в мрежата, сканиране, Walkup факс
Скорост на печат
Цветни: до 20 стр./мин.
Black: до 25 стр./мин.
Време за извеждане на първа страница, копиране
Само 6.7 секунди черно-бяло / 8.7 секунди Цветни
Работен цикъл
До 60,000 изображения/месечно
Подробни спецификации
Модел
WC7428
Стандартни функции
копиране, Печат
Допълнителни функции
Fax, Интернет факс, LAN факс, Network print connectivity, Сканиране в мрежата, сканиране, Walkup факс
Скорост на печат
Цветни: до 28 стр./мин.
Black: до 28 стр./мин.
Време за извеждане на първа страница, копиране
Само 5 секунди черно-бяло / 6.4 секунди Цветни
Работен цикъл
До 80,000 изображения/месечно
Подробни спецификации
Модел
WC7435
Стандартни функции
копиране, Печат
Допълнителни функции
Fax, Интернет факс, LAN факс, Network print connectivity, Сканиране в мрежата, сканиране, Walkup факс
Скорост на печат
Цветни: до 35 стр./мин.
Black: до 35 стр./мин.
Време за извеждане на първа страница, копиране
Само 5 секунди черно-бяло / 6.4 секунди Цветни
Работен цикъл
До 105,000 изображения/месечно
Подробни спецификации
Модел
WC7425
WC7428
WC7435
Стандартни функции
копиране, Печат
копиране, Печат
копиране, Печат
Допълнителни функции
Fax, Интернет факс, LAN факс, Network print connectivity, Сканиране в мрежата, сканиране, Walkup факс
Fax, Интернет факс, LAN факс, Network print connectivity, Сканиране в мрежата, сканиране, Walkup факс
Fax, Интернет факс, LAN факс, Network print connectivity, Сканиране в мрежата, сканиране, Walkup факс
Скорост на печат
Цветни: до 20 стр./мин.
Black: до 25 стр./мин.
Цветни: до 28 стр./мин.
Black: до 28 стр./мин.
Цветни: до 35 стр./мин.
Black: до 35 стр./мин.
Време за извеждане на първа страница, копиране
Само 6.7 секунди черно-бяло / 8.7 секунди Цветни
Само 5 секунди черно-бяло / 6.4 секунди Цветни
Само 5 секунди черно-бяло / 6.4 секунди Цветни
Работен цикъл
До 60,000 изображения/месечно
До 80,000 изображения/месечно
До 105,000 изображения/месечно