WorkCentre 7328/7335/7345/7346

WorkCentre 7328/7335/7345/7346

WorkCentre 7328/7335/7345/7346 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה המשולבות AltaLink® C8000‎‏
WorkCentre 7328/7335/7345/7346 supplies
דגם
WC7328
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס, סריקה
מהירות הדפסה
צבע: עד 26 דפים בדקה
שחור: עד 28 דפים בדקה
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
1 GB / 1 GB
כמות הדפסה מכסימלית
עד 80,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7335
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס, סריקה
מהירות הדפסה
צבע: עד 31 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
1 GB / 1 GB
כמות הדפסה מכסימלית
עד 105,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7345
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס, סריקה
מהירות הדפסה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
1 GB / 1 GB
כמות הדפסה מכסימלית
עד 130,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7346
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס, סריקה
מהירות הדפסה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
1.5 GB / 1.5 GB
כמות הדפסה מכסימלית
עד 150,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7328
WC7335
WC7345
WC7346
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
העתקה, הדפסה
העתקה, הדפסה
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס, סריקה
דואל, פקס, סריקה
דואל, פקס, סריקה
דואל, פקס, סריקה
מהירות הדפסה
צבע: עד 26 דפים בדקה
שחור: עד 28 דפים בדקה
צבע: עד 31 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי)
1 GB / 1 GB
1 GB / 1 GB
1 GB / 1 GB
1.5 GB / 1.5 GB
כמות הדפסה מכסימלית
עד 80,000 תמונות בחודש
עד 105,000 תמונות בחודש
עד 130,000 תמונות בחודש
עד 150,000 תמונות בחודש
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

WorkCentre 7328/7335/7345/7346 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.