WorkCentre 7232/7242
פתרונות תוכנה

WorkCentre 7232/7242

תוכנה ופתרונות

תוכנות לניהול הדפסה ופתרון להחזר עלויות עבור כל מוסדות החינוך - מכללות, אוניברסיטאות, גנים ובתי ספר וכן לכל הספריות במוסדות אלה
ניהול מתקדם של כל מאפייני ההתקן (העתקה, הדפסה, סריקה, פקס) ובקרת עלויות של מסמכים
סריקה ואחסון בארכיון בקלות ישירות מהתקן Xerox
סריקה קלה ואינטואיטיבית ישירות לתהליכים העסקיים שלך
תהליכי עבודה פשוטים, חכמים וגמישים
מערכת ניהול תוכן לארגונים מכל הגדלים
תוכנת ניהול תוכן ומסמכים לעסקים קטנים ובינוניים
משתמשים ניידים מדפיסים כמעט לכל התקן בעזרת מנהל התקן מדפסת אוניברסלי אחד.
Xerox עושה את ההדפסה מהתקן נייד לפשוטה, נוחה ובטוחה.
תוכנה מבוססת שרת לסריקה וניתוב
פשט תהליכים בעזרת מנהל התקן מדפסת אוניברסלי אחד להדפסה לרוב המדפסות וההתקנים המשולבים