WorkCentre 7232/7242

WorkCentre 7232/7242

WorkCentre 7232/7242 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה סדרת VersaLink® C7000‎‏
WorkCentre 7232/7242 supplies
דגם
WC7232
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס (קו אחד/שלושה קווים), פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, שרת פקס ברשת, סריקה
מהירות הדפסה
צבע: עד 10 דפים בדקה
שחור: עד 32 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 100,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7242
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס (קו אחד/שלושה קווים), פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, שרת פקס ברשת, סריקה
מהירות הדפסה
צבע: עד 10 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 125,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7232
WC7242
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, הדפסה
העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות
דואל, פקס (קו אחד/שלושה קווים), פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, שרת פקס ברשת, סריקה
דואל, פקס (קו אחד/שלושה קווים), פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, שרת פקס ברשת, סריקה
מהירות הדפסה
צבע: עד 10 דפים בדקה
שחור: עד 32 דפים בדקה
צבע: עד 10 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 100,000 תמונות בחודש
עד 125,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

WorkCentre 7232/7242 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.