WorkCentre 7228/7235/7245

WorkCentre 7228/7235/7245

WorkCentre 7228/7235/7245 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

AltaLink® C8000-serie
WorkCentre 7228/7235/7245 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
WC7228
Standard​funksjoner
Utskrift, kopi
Tilleggs​funksjoner
Skann, faks, epost
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 26 spm
Sort: opptil 28 spm
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7235
Standard​funksjoner
Utskrift, kopi
Tilleggs​funksjoner
Skann, faks, epost
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 31 spm
Sort: opptil 35 spm
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7245
Standard​funksjoner
Utskrift, kopi
Tilleggs​funksjoner
Skann, faks, epost
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7228
WC7235
WC7245
Standard​funksjoner
Utskrift, kopi
Utskrift, kopi
Utskrift, kopi
Tilleggs​funksjoner
Skann, faks, epost
Skann, faks, epost
Skann, faks, epost
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 26 spm
Sort: opptil 28 spm
Farger: opptil 31 spm
Sort: opptil 35 spm
Farger: opptil 35 spm
Sort: opptil 45 spm
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7228/7235/7245 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk