WorkCentre 7200i-serien

WorkCentre 7200i-serien

Tabloid farge i-Series smart multifunksjonsskriver

47 67 20 30 00
0815 - 1600

Spesifikasjoner

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7200i-serien Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

1Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.