WorkCentre 7220/7225

WorkCentre 7220/7225

WorkCentre 7220/7225 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

VersaLink® C7000-serien
WorkCentre 7220/7225 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
WC7220
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Walk-up faks, Xerox integrert RFID-kortleser
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 20 spm
Produktivitet
Opptil 50.000 sider/måned1
Maksimal utskriftsoppløsning
2400 x 600 Bildekvalitet
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7220T
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Walk-up faks, Xerox integrert RFID-kortleser
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 20 spm
Produktivitet
Opptil 50.000 sider/måned1
Maksimal utskriftsoppløsning
2400 x 600 Bildekvalitet
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7225
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Walk-up faks, Xerox integrert RFID-kortleser
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 25 spm
Sort: opptil 25 spm
Produktivitet
Opptil 60.000 sider/måned1
Maksimal utskriftsoppløsning
2400 x 600 Bildekvalitet
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7225T
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Walk-up faks, Xerox integrert RFID-kortleser
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 25 spm
Sort: opptil 25 spm
Produktivitet
Opptil 60.000 sider/måned1
Maksimal utskriftsoppløsning
2400 x 600 Bildekvalitet
Miljø og bærekraftige produkter
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WC7220
WC7220T
WC7225
WC7225T
Standard​funksjoner
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Kopi, Epost, Utskrift, Skann
Tilleggs​funksjoner
Walk-up faks, Xerox integrert RFID-kortleser
Walk-up faks, Xerox integrert RFID-kortleser
Walk-up faks, Xerox integrert RFID-kortleser
Walk-up faks, Xerox integrert RFID-kortleser
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 20 spm
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 20 spm
Farger: opptil 25 spm
Sort: opptil 25 spm
Farger: opptil 25 spm
Sort: opptil 25 spm
Produktivitet
Opptil 50.000 sider/måned1
Opptil 50.000 sider/måned1
Opptil 60.000 sider/måned1
Opptil 60.000 sider/måned1
Maksimal utskriftsoppløsning
2400 x 600 Bildekvalitet
2400 x 600 Bildekvalitet
2400 x 600 Bildekvalitet
2400 x 600 Bildekvalitet
Miljø og bærekraftige produkter
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7220/7225 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

1Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

2Average standard pages based on ISO/IEC testing. The number of pages that customers will get for their own applications will depend on a variety of factors, with page coverage having the highest impact.

3Tilnærmede sider. Oppgitt trommelkapasitet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på seks A4-sider. Oppgitt kapasitet for fikseringsmoduler er basert på A4-sider på 75 g/m². Trommel- og fikseringskapasitet vil variere avhengig av jobblengde, mediatype, størrelse, vekt, utskriftsretning og bruksmønster.