WorkCentre 7220/7225

WorkCentre 7220/7225

WorkCentre 7220/7225 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה סדרת VersaLink® C7000‎‏
WorkCentre 7220/7225 supplies
דגם
WC7220
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 50,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
2400 x 600 איכות תמונה
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7220T
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 50,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
2400 x 600 איכות תמונה
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7225
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 60,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
2400 x 600 איכות תמונה
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7225T
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 60,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
2400 x 600 איכות תמונה
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WC7220
WC7220T
WC7225
WC7225T
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
פונקציות אופציונליות
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
שליחת פקס מההתקן, קורא כרטיסים RFID מובנה של Xerox
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 50,000 תמונות בחודש1
עד 50,000 תמונות בחודש1
עד 60,000 תמונות בחודש1
עד 60,000 תמונות בחודש1
רזולוציית הדפסה מרבית
2400 x 600 איכות תמונה
2400 x 600 איכות תמונה
2400 x 600 איכות תמונה
2400 x 600 איכות תמונה
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

WorkCentre 7220/7225 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.

1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.

2Average standard pages based on ISO/IEC testing. The number of pages that customers will get for their own applications will depend on a variety of factors, with page coverage having the highest impact.

3הערכת דפים. התפוקה המוצהרת בתופים מבוססת על גודל עבודה ממוצע של 3 דפים בגודל A4/‏Letter. התפוקה המוצהרת במנגנוני ההיתוך מבוססת על דפים בגודל A4/‏Letter במשקל 20 ליברות (75 ג'/מ"ר). תפוקות התוף ומנגנון ההיתוך משתנות בהתאם לאורך העבודה המבוצעת, סוג חומר ההדפסה, הגודל, המשקל, הכיוון ודפוסי השימוש.