WorkCentre 7132

WorkCentre 7132

WorkCentre 7132 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

VersaLink® C7000-serien
WorkCentre 7132 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
WorkCentre 7132
Standard​funksjoner
Utskrift, Kopi
Tilleggs​funksjoner
Skann, Faks, Epost
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 8 spm
Sort: opptil 32 spm
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7132 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk