WorkCentre 7132

WorkCentre 7132

WorkCentre 7132 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה סדרת VersaLink® C7000‎‏
WorkCentre 7132 supplies
דגם
WorkCentre 7132
פונקציות סטנדרטיות
הדפסה, העתקה
פונקציות אופציונליות
Scan, Fax, Email
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 8 דפים בדקה
שחור: עד 32 דפים בדקה
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

WorkCentre 7132 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.