WorkCentre 7120/7125

WorkCentre 7120/7125

WorkCentre 7120/7125 selges ikke lenger som nytt produkt.

Kanskje du har lyst til å prøve erstatningsproduktet.

VersaLink® C7000-serien
WorkCentre 7120/7125 rekvisita

Spesifikasjoner

Modell
WorkCentre 7120S
Standard​funksjoner
Kopi, Nettverks​skanning, Utskrift, Skann til e-post/mappe
Tilleggs​funksjoner
Faks, Skann til/skriv ut fra USB
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 20 spm
Produktivitet
Opptil 50.000 sider/måned
Maksimal papirkapasitet
1.090 ark
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WorkCentre 7120T
Standard​funksjoner
Kopi, Nettverks​skanning, Utskrift, Skann til e-post/mappe
Tilleggs​funksjoner
Faks, Skann til/skriv ut fra USB
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 20 spm
Produktivitet
Opptil 50.000 sider/måned
Maksimal papirkapasitet
2.130 ark
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WorkCentre 7125S
Standard​funksjoner
Kopi, Nettverks​skanning, Utskrift, Skann til e-post/mappe
Tilleggs​funksjoner
Faks, Skann til/skriv ut fra USB
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 25 spm
Sort: opptil 25 spm
Produktivitet
Opptil 60.000 sider/måned
Maksimal papirkapasitet
1.090 ark
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WorkCentre 7125T
Standard​funksjoner
Kopi, Nettverks​skanning, Utskrift, Skann til e-post/mappe
Tilleggs​funksjoner
Faks, Skann til/skriv ut fra USB
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 25 spm
Sort: opptil 25 spm
Produktivitet
Opptil 60.000 sider/måned
Maksimal papirkapasitet
2.130 ark
Detaljerte spesifikasjoner
Neste trinn
Modell
WorkCentre 7120S
WorkCentre 7120T
WorkCentre 7125S
WorkCentre 7125T
Standard​funksjoner
Kopi, Nettverks​skanning, Utskrift, Skann til e-post/mappe
Kopi, Nettverks​skanning, Utskrift, Skann til e-post/mappe
Kopi, Nettverks​skanning, Utskrift, Skann til e-post/mappe
Kopi, Nettverks​skanning, Utskrift, Skann til e-post/mappe
Tilleggs​funksjoner
Faks, Skann til/skriv ut fra USB
Faks, Skann til/skriv ut fra USB
Faks, Skann til/skriv ut fra USB
Faks, Skann til/skriv ut fra USB
Kopiering/utskrift Hastighet
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 20 spm
Farger: opptil 20 spm
Sort: opptil 20 spm
Farger: opptil 25 spm
Sort: opptil 25 spm
Farger: opptil 25 spm
Sort: opptil 25 spm
Produktivitet
Opptil 50.000 sider/måned
Opptil 50.000 sider/måned
Opptil 60.000 sider/måned
Opptil 60.000 sider/måned
Maksimal papirkapasitet
1.090 ark
2.130 ark
1.090 ark
2.130 ark
Neste trinn

Rekvisita og tilleggsutstyr

WorkCentre 7120/7125 Rekvisita og tilleggsutstyr
Bestille forbruksartikler avtalt i kontrakten

For å bestille forbruksartikler som er inkludert i din kontrakt, vennligst bruk Rekvisitabestilling. Du behøver maskinens serienummer og en oppdatert telleravlesning.
Nå er Meter Assistant™ tilgjengelig. Den er både tidsbesparende og vil forenkle bruken av COT for deg. Med MeterAssistant slipper du å sende inn en manuell måleravlesing. Det skjer automatisk.

Kunder som betaler etter bruk

1Average standard pages based on ISO/IEC testing. The number of pages that customers will get for their own applications will depend on a variety of factors, with page coverage having the highest impact.

2Tilnærmede sider. Oppgitt trommelkapasitet er basert på en gjennomsnittlig jobbstørrelse på seks A4-sider. Oppgitt kapasitet for fikseringsmoduler er basert på A4-sider på 75 g/m². Trommel- og fikseringskapasitet vil variere avhengig av jobblengde, mediatype, størrelse, vekt, utskriftsretning og bruksmønster.