WorkCentre 7120/7125

WorkCentre 7120/7125

WorkCentre 7120/7125 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה סדרת VersaLink® C7000‎‏
WorkCentre 7120/7125 supplies
דגם
WorkCentre 7120S
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
פונקציות אופציונליות
פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 50,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר מרבית
1,090 גליונות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WorkCentre 7120T
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
פונקציות אופציונליות
פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 50,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר מרבית
2,130 גליונות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WorkCentre 7125S
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
פונקציות אופציונליות
פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 60,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר מרבית
1,090 גליונות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WorkCentre 7125T
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
פונקציות אופציונליות
פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 60,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר מרבית
2,130 גליונות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
WorkCentre 7120S
WorkCentre 7120T
WorkCentre 7125S
WorkCentre 7125T
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
פונקציות אופציונליות
פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית
עד 50,000 תמונות בחודש
עד 50,000 תמונות בחודש
עד 60,000 תמונות בחודש
עד 60,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר מרבית
1,090 גליונות
2,130 גליונות
1,090 גליונות
2,130 גליונות
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

WorkCentre 7120/7125 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.

1Average standard pages based on ISO/IEC testing. The number of pages that customers will get for their own applications will depend on a variety of factors, with page coverage having the highest impact.

2הערכת דפים. התפוקה המוצהרת בתופים מבוססת על גודל עבודה ממוצע של 3 דפים בגודל A4/‏Letter. התפוקה המוצהרת במנגנוני ההיתוך מבוססת על דפים בגודל A4/‏Letter במשקל 20 ליברות (75 ג'/מ"ר). תפוקות התוף ומנגנון ההיתוך משתנות בהתאם לאורך העבודה המבוצעת, סוג חומר ההדפסה, הגודל, המשקל, הכיוון ודפוסי השימוש.