ColorQube 9301/9302/9303

ColorQube 9301/9302/9303

ColorQube 9301/9302/9303 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה המשולבות AltaLink® C8000‎‏
ColorQube 9301/9302/9303 supplies
דגם
ColorQube 9301
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 38 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות
צבע: מ-‏ 31 - 60 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 32 - 95 דפים בדקה
קישוריות
10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם))
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית
עד 150,000 תמונות בחודש1
כמות חודשית ממוצעת מומלצת
15,000 עד 75,000 דפים/חודש
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
ColorQube 9302
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות
צבע: מ-‏ 35 - 70 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 36 - 95 דפים בדקה
קישוריות
10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם))
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית
עד 225,000 תמונות בחודש1
כמות חודשית ממוצעת מומלצת
15,000 עד 75,000 דפים/חודש
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
ColorQube 9303
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 55 דפים בדקה
שחור: עד 60 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות
צבע: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 95 דפים בדקה
קישוריות
10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם))
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית
עד 300,000 תמונות בחודש1
כמות חודשית ממוצעת מומלצת
15,000 עד 75,000 דפים/חודש
קיימות
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
ColorQube 9301
ColorQube 9302
ColorQube 9303
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, הדפסה, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 38 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 55 דפים בדקה
שחור: עד 60 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות
צבע: מ-‏ 31 - 60 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 32 - 95 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 35 - 70 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 36 - 95 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 95 דפים בדקה
קישוריות
10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם))
10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם))
10/100/1000 BaseT Ethernet, הדפסה ישירה ב-High-Speed USB 2.0 (אופציונלי: Wi-Fi (Xerox® אלחוטי של USB עם מתאם))
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
סטנדרטי
סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית
עד 150,000 תמונות בחודש1
עד 225,000 תמונות בחודש1
עד 300,000 תמונות בחודש1
כמות חודשית ממוצעת מומלצת
15,000 עד 75,000 דפים/חודש
15,000 עד 75,000 דפים/חודש
15,000 עד 75,000 דפים/חודש
קיימות
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

ColorQube 9301/9302/9303 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.

1קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.

2דפים סטנדרטיים ממוצעים. תפוקה מתמשכת ממוצעת של CMY מרוכב בהתאם ל-ISO/IEC 24711. התפוקה משתנה בהתבסס על התמונה, כיסוי השטח ומצב ההדפסה.