ColorQube 9201/9202/9203

ColorQube 9201/9202/9203

ColorQube 9201/9202/9203 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה המשולבות AltaLink® C8000‎‏
ColorQube 9201/9202/9203 supplies
דגם
ColorQube 9201
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 38 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות
צבע: מ-‏ 30 - 60 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
קישוריות
10/100/1000BaseTX Ethernet
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית
עד 150,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
ColorQube 9202
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות
צבע: מ-‏ 35 - 70 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
קישוריות
10/100/1000BaseTX Ethernet
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית
עד 225,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
ColorQube 9203
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות
צבע: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
קישוריות
10/100/1000BaseTX Ethernet
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית
עד 300,000 תמונות בחודש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים
דגם
ColorQube 9201
ColorQube 9202
ColorQube 9203
פונקציות סטנדרטיות
העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה
העתקה, דואל, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה
מהירות העתקה/הדפסה
צבע: עד 38 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 50 דפים בדקה
מהירויות הדפסה גמישות
צבע: מ-‏ 30 - 60 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 35 - 70 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
צבע: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
שחור: מ-‏ 38 - 85 דפים בדקה
קישוריות
10/100/1000BaseTX Ethernet
10/100/1000BaseTX Ethernet
10/100/1000BaseTX Ethernet
פלט דו-צדדי
סטנדרטי
סטנדרטי
סטנדרטי
כמות הדפסה מכסימלית
עד 150,000 תמונות בחודש
עד 225,000 תמונות בחודש
עד 300,000 תמונות בחודש
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

ColorQube 9201/9202/9203 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.