Xerox® SMARTsend™

מוצר זה אינו זמין יותר.

האתגרים שלך

ארונות מלאי מסמכי נייר יכולים להשתלט במהירות רבה על שטח רב ערך במשרד. בנוסף, הגישה למסמכים אלה עשויה להיות קשה. כאשר הפתרון הוא אחסון דיגיטלי של מסמכים אלה, זה צריך להיות קל לביצוע וכן המימוש והתחזוקה צריכים להיות לא יקרים.

אתגרים עיקריים

 • עמידה בדרישות תקינה החלות על מידע מבוסס נייר
 • הוספת מידעי מבוסס נייר למערכות ניהול תוכן אלקטרוני קיימות
 • הפחתת עלויות גבוהות של שליחת פקס רגיל ומשלוח באמצעות שליחים
 • הפחתת עלויות גבוהות של אחסון נייר ושמירתו בארכיון
 • מציאת מסמכים יכולה להיות תהליך מתסכל, בזבזני בזמן ולא מדויק
 • תזרים עבודה ושיתוף פעולה לא יעילים כתוצאה מהפצה איטית של מידעי מופדס ודיגיטלי ברחבי הארגון

כיצד זירוקס תוכל לעזור לך

תוכנת Xerox SMARTsend הופכת שיתוף מסמכים לקל מתמיד כך שיותר מידע יכול להיות זמין ליותר אנשים. מטב את ההשקעה שלך ברשת והבא את התהליכים העסקיים שלך אל העתיד בעזרת תוכנת SMARTsend.

 • חסוך זמן על ידי הגדרת יעדים ופורמטים שונים של קבצים בתזרים עבודה אחד
 • חסוך בעלויות דואר על ידי שליחת מסמכים אלקטרונית במקודם בדואר
 • צור שטח אחסון על ידי המרת מסמכים מודפסים בארונות אחסון לפורמט אלקטרוני
 • חיפוש ואחזור מהירים יותר של מסמכים על ידי הוספת מידע יצירת אינדקס (מטה-נתונים) בזמן הסריקה
 • תזרים עבודה ושיתוף פעולה יעילים יותר כי ניתן לאחזר מהר מסמכים מודפסים ודיגיטליים או לשלוח אום למאגר מידע יחיד מכך התקן רב שימושי מאושר EIP

  למד עוד אודות טכנולוגיית EIP

למה לבחור ב-Xerox?

 • דוחות מקצועיים מאשרים כיצד פתרון חדשני זה של Xerox יכל לעזור למשרד שלך. הצג את הדוח:
 • דוח פתרונות BLI (PDF)

 • שלח מסמכים ליעדים מרובים בפורמטים שונים הכל באותו תזרים עבודה. פתרונות מתחרים רבים מאלצים אותך לשלוח מחדש עבור כל יעד לפורמט…תהליך יקר מאוד בזמן.
 • קל להתקנה ולתחזוקה ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת בשולחן העבודה של המשתמש, שלא כמה מהמוצרים המתחרים.
 • תואם את רוב ההתקנים - יותר מ-40 התקני Xerox WorkCentre Pro (כולל התקנים מאופשרי צבע) ו-Document Centre יכולים לפעול עם SMARTsend. תאימות התחרות עם קו המוצרים שלהם עצמם מוגבלת הרבה יותר.
 • אפשרויות פרסום גמישות של תזרים עבודה (תזרימי עבודה של התקנים עם תבניות ו/או PaperWare) שפשוט אין למתחרים.
 • פיתוח קל ומהיר יותר של תוכנת ממשק משתמש מותאמת אישית מאשר רוב המתחרים כיוון ש-Xerox Extensible Interface Platform מבוססת על סטנדרטים של אינטרנט
 • לחצן סרוק לבית שאינו קיים אצל רוב המתחרים מפשא את הסריקה למשתמשים מקומיים על ידי שליחה אוטומטית של סריקות ליעד בית המוגדר מראש.
 • תזרים העבודה לחיפוש ואחזור TrueMatch הבלעדי ל-Xerox יכול לאחזר מסמכים שתואמים למסמך שנסרק בהתקן או מסמכים שכוללים מידע דומה.
 • תהליך רכישה קל יותר מהמתחרים משום שהנציג של Xerox יטפל בצורכי החומרה והתוכנה שלך גם יחד
 • פתרון בעיות מהיר יותר עם נקודת קשר אחת לתמיכה בחומרה ו/או תוכנה – בשונה מהצעות מתחרות בעלות אנשי קשר נפרדים לתמיכה בחומרה ותוכנה

משאבים