VersaLink® C8000

עזר העבודה החכם במשרד מתאפשר באמצעות טכנולוגיית Xerox®‎ ConnectKey®‎

  • מדפסת צבע להדפסה עד לגודל A3 או כרזות
  • מתאימה במיוחד לקבוצות עבודה בגודל בינוני הזקוקות להדפסת צבע ברמה מקצועית
  • אמינות יוצאת מן הכלל ותמיכה סוגי מדיה להדפסה ללא תחרות
  • הדפסה ממכשירים ניידים בעזרת אפליקציה ומגוון אפשרויות גימור
פלט
צבע
גודל הנייר
A3
עד
45דפים בדקה
עד
20Kדפים/חודש
דגם C8000V_DT מה נכלל באריזה
פונקציות סטנדרטיות ענן, הדפסה
מהירות הדפסה צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 20,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 205,000 תמונות בחודש
קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא מצופה להתמיד בקיבולת כזו באופן שוטף.
קיבולת נייר סטנדרטית 1,140 גליונות
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיימות EPEAT
חוד החנית של אבטחת המידע

קישוריות מהווה סיכון לפריצות למחשב, אך טכנולוגיית ®ConnectKey שלנו מגנה מפני איומים באמצעות אבטחה קפדנית של המדפסת ושל הנתונים.

ייעול תהליכי העבודה ושיפור תפוקת העבודה עם אפליקציות ConnectKey

אפליקציות חדשות מתווספות כל הזמן לגלריית האפליקציות שבה אפשר למצוא כלים לחיבור לשירותי ענן ופתרונות ייעודיים לביצוע פעולות מסוימות והכל דרך ממשק מגע אינטואיטיבי.

מוצרים קשורים