VersaLink® C600

עזר העבודה החכם במשרד מתאפשר באמצעות טכנולוגיית Xerox®‎ ConnectKey®‎

  • מדפסת צבע בגודל A4ן
  • מתאימה לקבוצות עבודה המונות 10 עד 20 משתמשים
  • מציבה רף חדש של ביצועים, אמינות ואיכות הדפסה
  • ‏חיבור לשירותי ענן, למכשירים ניידים, יישומונים (אפליקציות) להוספת יכולות והתאמה אישית נוחה
פלט
צבע
גודל הנייר
A4
עד
53דפים בדקה
עד
17Kדפים/חודש
דגם C600V_DN מה נכלל באריזה
פונקציות סטנדרטיות ענן, הדפסה
פונקציות אופציונליות Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB
מהירות הדפסה צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 120,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 700 גליונות
מזין בקיבולת גבוהה Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional)
Mailbox: four 100-sheet bins (optional)
קישוריות Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
קישוריות (אופציונלי) ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל)
קיימות EPEAT
דגם C600V_DT מה נכלל באריזה
פונקציות סטנדרטיות ענן, הדפסה
פונקציות אופציונליות Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB
מהירות הדפסה צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 120,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,250 גליונות
קישוריות Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
קישוריות (אופציונלי) ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל)
קיימות EPEAT
דגם C600V_DX מה נכלל באריזה
פונקציות סטנדרטיות ענן, הדפסה
פונקציות אופציונליות Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB
מהירות הדפסה צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 120,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,800 גליונות
קישוריות Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
קישוריות (אופציונלי) ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל)
קיימות EPEAT
דגם C600V_DXF מה נכלל באריזה
פונקציות סטנדרטיות ענן, הדפסה
פונקציות אופציונליות Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB
מהירות הדפסה צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 120,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,800 גליונות
קישוריות Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
קישוריות (אופציונלי) ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל)
קיימות EPEAT
דגם C600V_DXP מה נכלל באריזה
פונקציות סטנדרטיות ענן, הדפסה
פונקציות אופציונליות Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח ‎250 GB
מהירות הדפסה צבע: עד 53 דפים בדקה
שחור: עד 53 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 120,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,800 גליונות
קישוריות Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
קישוריות (אופציונלי) ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל)
קיימות EPEAT
חוד החנית של אבטחת המידע

קישוריות מהווה סיכון לפריצות למחשב, אך טכנולוגיית ®ConnectKey שלנו מגנה מפני איומים באמצעות אבטחה קפדנית של המדפסת ושל הנתונים.

ייעול תהליכי העבודה ושיפור תפוקת העבודה עם אפליקציות ConnectKey

אפליקציות חדשות מתווספות כל הזמן לגלריית האפליקציות שבה אפשר למצוא כלים לחיבור לשירותי ענן ופתרונות ייעודיים לביצוע פעולות מסוימות והכל דרך ממשק מגע אינטואיטיבי.

פרסים

BLI Winter 2018 Pick Award Winner

Outstanding Color Printer for Large Workgroups

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים