VersaLink® B400

חומרים מתכלים

שימוש במתכלים מקוריים של Xerox מבטיח קבלת צבעים מלאי חיים, טקסט וגרפיקה חדשים וברורים ואחידות הדפסה בין כל העותקים. אתם דורשים מצוינות ממדפסת ה- Xerox שלכם, ורק המתכלים המקוריים שלנו מבטיחים שאכן תקבלו את הביצועים הנדרשים. אל תתפשרו על האיכות.

Toner Cartridges

Part # תיאור
Black standard capacity toner cartridge, VersaLink B400/B405
Black high capacity toner cartridge, VersaLink B400/B405
Black extra high capacity toner cartridge, VersaLink B400/B405

Other Supplies

Part # תיאור
DRUM CARTRIDGE , VersaLink B400/B405