Phaser® 7800

מדפסת LED בצבע A3

  • רזולוציה אמיתית של ‎1,200 x 2,400 dpi
  • גמישות של חומרי הדפסה ויכולות גימור ללא מתחרים
  • טכנולוגיות מקצועיות לניהול צבעים
  • מאפייני קלות שימוש מתקדמים
  • פתרון מעולה לדרישות גרפיקה לקבוצות עבודה בסביבות עבודה תובעניות
פלט
צבע
גודל הנייר
A3
עד
45דפים בדקה
עד
30Kדפים/חודש
דגם 7800V_DN מה נכלל באריזה
מהירות הדפסה צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
קיבולת נייר סטנדרטית 620 גליונות
קיימות EPEAT
דגם 7800V_DX מה נכלל באריזה
מהירות הדפסה צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
קיבולת נייר סטנדרטית 3,140 גליונות
קיימות EPEAT
דגם 7800V_GX מה נכלל באריזה
מהירות הדפסה צבע: עד 45 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
קיבולת נייר סטנדרטית 2,180 גליונות
קיימות EPEAT

וידאו

Xerox Phaser 7800 Brings Creativity to Life for NORTH Brand Agency

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים