תצורת הדגם

דגם
7760V_DN
7760V_GX
7760V_DX
מהירות הדפסה צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
מחזור פעילות מרבי עד 150,000 דפים בחודש עד 150,000 דפים בחודש עד 150,000 דפים בחודש
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים
יכולת הזנת נייר Tray 1: up to 150-sheets
Tray 2: up to 500-sheets
Total 650 sheets
Tray 1: up to 150-sheets
Tray 2: up to 500-sheets
1,500-sheet High-Capacity Feeder
Total 2,150 sheets
Tray 1: up to 150-sheets
Tray 2: up to 500-sheets
2,500-sheet High-Capacity Feeder
Total 3,150 sheets
אפשרויות גימור יחידת גימור מתקדמת: 3,500 גיליונות, שדכן, מערים, ניקוב 2/4 חורים
יחידת גימור מקצועית: 2,000 גיליונות, שדכן, מערים, ניקוב 2/4 חורים

תצורת 7760DN דורשת מזין בקיבולת גבוהה של ‏1,500 או 2,500 גיליונות לאפשרויות גימור
Advanced Finisher: 3,500-sheets, stapler, stacker, 2/4-hole punch
Professional Finisher: 2,000-sheets, stapler, stacker, 2/4-hole punch
Advanced Finisher: 3,500-sheets, stapler, stacker, 2/4-hole punch
Professional Finisher: 2,000-sheets, stapler, stacker, 2/4-hole punch
2-sided printing סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
זמן להדפסת דף ראשון במהירות של 9 שניות בצבע, 6 שניות בשחור-לבן במהירות של 9 שניות בצבע, 6 שניות בשחור-לבן במהירות של 9 שניות בצבע, 6 שניות בשחור-לבן
רזולוציה מרבית עד ‎1200 x 1200 dpi עד ‎1200 x 1200 dpi עד ‎1200 x 1200 dpi
מעבד ‎800 MHz ‎800 MHz ‎800 MHz
תמיכת שפה Adobe® PostScript® 3™‎, ‏PCL 5c, ‏Adobe PDF-Direct Adobe® PostScript® 3™‎, ‏PCL 5c, ‏Adobe PDF-Direct Adobe® PostScript® 3™‎, ‏PCL 5c, ‏Adobe PDF-Direct
קישוריות רשת Ethernet 10/100/1000 BaseTX, ‏USB 2.0, מתאם אלחוטי אופציונלי (‎802.11 a/b/g) Ethernet 10/100/1000 BaseTX, ‏USB 2.0, מתאם אלחוטי אופציונלי (‎802.11 a/b/g) Ethernet 10/100/1000 BaseTX, ‏USB 2.0, מתאם אלחוטי אופציונלי (‎802.11 a/b/g)
זיכרון סטנדרטי/מרבי ‎512 MB / ‏‎1 GB ‎512 MB / ‏‎1 GB ‎512 MB / ‏‎1 GB
Internal hard disk כונן קשיח פנימי סטנדרטי בנפח ‎40 GB כונן קשיח פנימי סטנדרטי בנפח ‎40 GB כונן קשיח פנימי סטנדרטי בנפח ‎40 GB
מאפייני הדפסה Custom Size Pages, Booklet Printing, Banner-size Printing, Smart Trays, Proof, Secure, Saved and Personal Print, Personal Saved, Print With, PDF Direct, Extended Font Storage, Job Collation, PrintingScout®, PhaserSMART®,Intelligent Ready, PhaserCal Colour Calibration Custom Size Pages, Booklet Printing, Banner-size Printing, Smart Trays, Proof, Secure, Saved and Personal Print, Personal Saved, Print With, PDF Direct, Extended Font Storage, Job Collation, PrintingScout®, PhaserSMART®,Intelligent Ready, PhaserCal plus PhaserMatch 4.0 Colour Management Custom Size Pages, Booklet Printing, Banner-size Printing, Smart Trays, Proof, Secure, Saved and Personal Print, Personal Saved, Print With, PDF Direct, Extended Font Storage, Job Collation, PrintingScout®, PhaserSMART®,Intelligent Ready, PhaserCal plus PhaserMatch 4.0 Colour Management
הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות של משימות, כלי ניתוח שימוש הנהלת חשבונות של משימות, כלי ניתוח שימוש הנהלת חשבונות של משימות, כלי ניתוח שימוש
אחריות אחריות לשנה אחת באתר הלקוח*

* מוצרים שנרכשו במסגרת הסכם "חבילת נייר" אינם כוללים אחריות, אך אתה מוזמן לעיין בהסכם השירות שלך לקבלת פרטים מלאים על חבילת השירות המשופרת שלך.
אחריות לשנה אחת באתר הלקוח*

* מוצרים שנרכשו במסגרת הסכם "חבילת נייר" אינם כוללים אחריות, אך אתה מוזמן לעיין בהסכם השירות שלך לקבלת פרטים מלאים על חבילת השירות המשופרת שלך.
אחריות לשנה אחת באתר הלקוח*

* מוצרים שנרכשו במסגרת הסכם "חבילת נייר" אינם כוללים אחריות, אך אתה מוזמן לעיין בהסכם השירות שלך לקבלת פרטים מלאים על חבילת השירות המשופרת שלך.
דגם 7760V_DN 7760V_GX 7760V_DX
מהירות הדפסה צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
מחזור פעילות מרבי עד 150,000 דפים בחודש עד 150,000 דפים בחודש עד 150,000 דפים בחודש
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים עד 20,000 דפים
יכולת הזנת נייר Tray 1: up to 150-sheets
Tray 2: up to 500-sheets
Total 650 sheets
Tray 1: up to 150-sheets
Tray 2: up to 500-sheets
1,500-sheet High-Capacity Feeder
Total 2,150 sheets
Tray 1: up to 150-sheets
Tray 2: up to 500-sheets
2,500-sheet High-Capacity Feeder
Total 3,150 sheets
אפשרויות גימור יחידת גימור מתקדמת: 3,500 גיליונות, שדכן, מערים, ניקוב 2/4 חורים
יחידת גימור מקצועית: 2,000 גיליונות, שדכן, מערים, ניקוב 2/4 חורים

תצורת 7760DN דורשת מזין בקיבולת גבוהה של ‏1,500 או 2,500 גיליונות לאפשרויות גימור
Advanced Finisher: 3,500-sheets, stapler, stacker, 2/4-hole punch
Professional Finisher: 2,000-sheets, stapler, stacker, 2/4-hole punch
Advanced Finisher: 3,500-sheets, stapler, stacker, 2/4-hole punch
Professional Finisher: 2,000-sheets, stapler, stacker, 2/4-hole punch
2-sided printing סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
זמן להדפסת דף ראשון במהירות של 9 שניות בצבע, 6 שניות בשחור-לבן במהירות של 9 שניות בצבע, 6 שניות בשחור-לבן במהירות של 9 שניות בצבע, 6 שניות בשחור-לבן
רזולוציה מרבית עד ‎1200 x 1200 dpi עד ‎1200 x 1200 dpi עד ‎1200 x 1200 dpi
מעבד ‎800 MHz ‎800 MHz ‎800 MHz
תמיכת שפה Adobe® PostScript® 3™‎, ‏PCL 5c, ‏Adobe PDF-Direct Adobe® PostScript® 3™‎, ‏PCL 5c, ‏Adobe PDF-Direct Adobe® PostScript® 3™‎, ‏PCL 5c, ‏Adobe PDF-Direct
קישוריות רשת Ethernet 10/100/1000 BaseTX, ‏USB 2.0, מתאם אלחוטי אופציונלי (‎802.11 a/b/g) Ethernet 10/100/1000 BaseTX, ‏USB 2.0, מתאם אלחוטי אופציונלי (‎802.11 a/b/g) Ethernet 10/100/1000 BaseTX, ‏USB 2.0, מתאם אלחוטי אופציונלי (‎802.11 a/b/g)
זיכרון סטנדרטי/מרבי ‎512 MB / ‏‎1 GB ‎512 MB / ‏‎1 GB ‎512 MB / ‏‎1 GB
Internal hard disk כונן קשיח פנימי סטנדרטי בנפח ‎40 GB כונן קשיח פנימי סטנדרטי בנפח ‎40 GB כונן קשיח פנימי סטנדרטי בנפח ‎40 GB
מאפייני הדפסה Custom Size Pages, Booklet Printing, Banner-size Printing, Smart Trays, Proof, Secure, Saved and Personal Print, Personal Saved, Print With, PDF Direct, Extended Font Storage, Job Collation, PrintingScout®, PhaserSMART®,Intelligent Ready, PhaserCal Colour Calibration Custom Size Pages, Booklet Printing, Banner-size Printing, Smart Trays, Proof, Secure, Saved and Personal Print, Personal Saved, Print With, PDF Direct, Extended Font Storage, Job Collation, PrintingScout®, PhaserSMART®,Intelligent Ready, PhaserCal plus PhaserMatch 4.0 Colour Management Custom Size Pages, Booklet Printing, Banner-size Printing, Smart Trays, Proof, Secure, Saved and Personal Print, Personal Saved, Print With, PDF Direct, Extended Font Storage, Job Collation, PrintingScout®, PhaserSMART®,Intelligent Ready, PhaserCal plus PhaserMatch 4.0 Colour Management
הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות של משימות, כלי ניתוח שימוש הנהלת חשבונות של משימות, כלי ניתוח שימוש הנהלת חשבונות של משימות, כלי ניתוח שימוש
אחריות אחריות לשנה אחת באתר הלקוח*

* מוצרים שנרכשו במסגרת הסכם "חבילת נייר" אינם כוללים אחריות, אך אתה מוזמן לעיין בהסכם השירות שלך לקבלת פרטים מלאים על חבילת השירות המשופרת שלך.
אחריות לשנה אחת באתר הלקוח*

* מוצרים שנרכשו במסגרת הסכם "חבילת נייר" אינם כוללים אחריות, אך אתה מוזמן לעיין בהסכם השירות שלך לקבלת פרטים מלאים על חבילת השירות המשופרת שלך.
אחריות לשנה אחת באתר הלקוח*

* מוצרים שנרכשו במסגרת הסכם "חבילת נייר" אינם כוללים אחריות, אך אתה מוזמן לעיין בהסכם השירות שלך לקבלת פרטים מלאים על חבילת השירות המשופרת שלך.

תכונות

תמיכה בגופנים 137 גופני PS ו-‏81 גופני PCL בהתקן
מדפסת הנהגים מערכת הפעלה Windows 2000/XP בגרסת ‏32 ו-‏‎64 bit, ‏Windows Vista, ‏MacOS 9.x/X, גרסה 10.2 ואילך, Novell NetWare 5.x/6.x, ‏UNIX ‏ (Linux 5.2+‎, ‏Sun OS 4.x, ‏Sun Solaris 2.4+‎, ‏DEC, ‏HP/UX 11.x, ‏IBM AIX 4.2+‎, ‏SGI, ‏SCO), מנהלי התקן הדפסה מההתקן של Xerox עם Windows 2000 ואילך
תמיכת שפה Adobe® PostScript® 3™‎, ‏PCL 5c, ‏Adobe PDF-Direct

Special Features

PrintingScout הצגה מיידית של עזרה מוקפצת אם יש צורך בתשומת לב במהלך עבודות הדפסה.
PhaserSMART מתן תמיכה אוטומטית מבוססת אינטרנט.
Auto install התחל להדפיס אוטומטית ברשת בתוך שניות.
Productivity tools הדפסה מאובטחת, הדפסת הגהה, הדפסה שמורה, הדפסה אישית, הדפסת חוברות, התאמת קנה מידה, סימני מים, איסוף, חוצצים, N-up, הפעלה בשחור-לבן, הדפסה דו-צדדית חכמה, מצב מוכן חכם, הדפסה מרחוק, אופן פעולה ניתן להגדרה של מגש 1, הצנרת משימות, אחסון גופנים מורחב.
Productivity tools for IT Managers שרת אינטרנט מוטבע של CentreWare IS, התראות דואר אלקטרוני של MaiLinX, ‏Printer Neighbourhood, תוכנת ניהול המדפסת של CentreWare, הנהלת חשבונות של משימות, ניתוח שימוש.

טיפול במדיהid

קיבולת נייר סטנדרטית 650 גליונות
קיבולת נייר מרבית 3,150 גליונות
Media input trays מגש 1: סטנדרטי: קיבולת של 150 גיליונות. 75–255 ג'/מ"ר, גדלים מותאמים אישית החל מרוחב של ‎100–320** מ"מ ואורך של ‎140–1,200 מ"מ, מעטפות: #10, Monarch, ‏A7, ‏DL, ‏C6, ‏C5, ‏C4, ‏B5.

**רוחב של 320 מ"מ מוגבל באורך, הביצועים של הדפסה בגודל כרזה מושפעים מהאורך והמשקל של חומר ההדפסה. הדפסת כרזות דורשת שדרוג זיכרון ל-‏1GB.

מגש 2: סטנדרטי: קיבולת של 500 גיליונות. 75–220 ג'/מ"ר, גדלים מותאמים אישית החל מ-‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ

מגש 3: סטנדרטי ב-GX ו-בDX: קיבולת של 500 גיליונות. 75–220 ג'/מ"ר, גדלים סטנדרטיים לבחירה עד A3/ר‎297 x 420 מ"מ

מגשים 4, 5: סטנדרטי ב-GX: קיבולת של 1,000 גיליונות. 75–220 ג'/מ"ר, גדלים סטנדרטיים לבחירה עד A3/ר‎297 x 420 מ"מ

מגשים 4, 5: סטנדרטי ב-DX: קיבולת של 2,000 גיליונות. 75–220 ג'/מ"ר, A4/‏‎210 x 297 מ"מ ו-B5/‏‎182 x 257 מ"מ

כל קיבולות המגשים מבוססות על נייר במשקל 75 ג'/מ"ר של Xerox.

הדפסה דו-צדדית אוטומטית: 75–169 ג'/מ"ר, עד A3/‏‎297 x 420 מ"מ

גימור: הידוק בחומרי הדפסה עד 80 ג'/מ"ר, קיפול והידוק של עד 10 חוברות של 10 גיליונות

Colour Controls

תקני צבע הדמיות צבע מלא מאושרות על-ידי PANTONE®‎, צבע נפרד בהתקן של Adobe PostScript, תקני צבע של CIE International ותמיכה במערכות ניהול הצבע ICC, ‏ICM ו-Apple ColorSync.
Colour correction modes פרופילי תיקון הצבע הדינמי של TekColor ניתנים לבחירה ממנהל ההתקן: אוטומטי, תצוגת sRGB, ‏sRGB שופע, תצוגת LCD, ‏SWOP, קנה מידה אירופאי, מסחרי, SNAP, Japan Colour, ISO מצופה, ISO לא מצופה, שחור-לבן, ללא ומחווני צבע מותאמים אישית. בנוסף, ישנם עד 10 תיקוני TekColor מותאמים אישית בהתבסס על פרופילי ההתקן (עם PhaserMatch 4.0).
PhaserMatch 4.0 ניהול צבע לפרופילים מותאמים אישית סטנדרטי ב-GX ו-DX, אופציונלי ב-DN.

הפעלה

ממדים 7760DN: רוחב: 644 מ"מ, גובה: 493 מ"מ, עומק: 724 מ"מ, משקל: 92 ק"ג

7760GX: רוחב: 644 מ"מ, גובה: 857 מ"מ, עומק: 724 מ"מ, משקל: 122 ק"ג

7760DX: רוחב: 644 מ"מ, גובה: 857 מ"מ, עומק: 724 מ"מ, משקל: 132 ק"ג

אביזר גימור: רוחב: 644 מ"מ, גובה: 991 מ"מ, עומק: 889 מ"מ, משקל: מתקדם: 83 ק"ג, מקצועי: ‎115 ק"ג
סביבה טמפרטורה: אחסון: -20°‎ עד ‎48°‎ C; הפעלה 10°‎ עד ‎32°‎ C

לחות יחסית: אחסון: 30% עד 85%, הפעלה: 10% עד 85%.

רמת רעש: 33dBA המתנה, 51dBA הפעלה.
דרישות חשמל 230 V, 50/60 Hz
תקינה FCC Part 15, Subpart A, רשום ב-UL ל-UL 1950, מאושר CSA ל-CSA-C35.4 No. 950, סימון CE שחל על הנחיות ‎73/23 EEC ו-‎89/336/EEC CDRH, ‏EN 55035.

Total Satisfaction Services

שירותים אחריות לשנה אחת באתר הלקוח*, תמיכה טכנית באינטרנט ותמיכה טלפונית. הצעות שירות חדשניות כוללות הסכמי שירות מורחבים אופציונליים.

* מוצרים שנרכשו במסגרת הסכם "חבילת עמוד" אינם כוללים אחריות, אך אתה מוזמן לעיין בהסכם השירות שלך לקבלת פרטים מלאים על חבילת השירות המשופרת שלך.