Phaser® 7500

מדפסת לייזר בצבע A3

  • מתאימה במיוחד לקבוצות עבודה המונות בין 10 ל־25 משתמשים
  • הדפסת צבע מהירה עם התאמת צבע מדויקת ואיכות תמונה גבוהה עוזרת לבצע פרויקטים משרדיים בתוך הארגון
  • הדפסה על מגוון מצעים, ובהם תוויות, בריסטול וכרזות באורך של עד ל־1,200 מ"מ
פלט
צבע
גודל הנייר
A3
עד
35דפים בדקה
עד
10Kדפים/חודש
דגם 7500V_N מה נכלל באריזה
פלט דו-צדדי אופציונלי
קיבולת נייר סטנדרטית 600 גליונות
מהירות הדפסה צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 15,000 דפים
קיימות EPEAT
דגם 7500V_DN מה נכלל באריזה
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 600 גליונות
מהירות הדפסה צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 15,000 דפים
קיימות EPEAT
דגם 7500V_DT מה נכלל באריזה
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,100 גליונות
מהירות הדפסה צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 15,000 דפים
קיימות EPEAT
דגם 7500V_DX מה נכלל באריזה
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 2,100 גליונות
מהירות הדפסה צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 150,000 תמונות בחודש
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 15,000 דפים
קיימות EPEAT

וידאו

Xerox Phaser 7500 Laser Printer Introduced

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים