Phaser® 7500

Phaser 7500 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

פלט
צבע
גודל הנייר
A3
עד
35דפים בדקה
עד
10Kדפים/חודש

מוכן לשדרג?
חשוב על VersaLink C8000

להצגת VersaLink C8000

וידאו

Xerox Phaser 7500 Laser Printer Introduced

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים