תצורת הדגם

דגם
6360V_N
6360V_DN
6360V_DT
6360V_DX
מהירות הדפסה צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 14,000 דפים עד 14,000 דפים עד 14,000 דפים עד 14,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 100,000 תמונות בחודש עד 100,000 תמונות בחודש עד 100,000 תמונות בחודש עד 100,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר סטנדרטית 700 גליונות 700 גליונות 1,250 גליונות 1,800 גליונות
קיבולת פלט 250 גליונות 250 גליונות 250 גליונות 250 גליונות
פלט דו-צדדי אופציונלי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 9 שניות (צבע) במהירות של 9 שניות (צבע) במהירות של 9 שניות (צבע) במהירות של 9 שניות (צבע)
רזולוציית הדפסה מרבית 2400 x 600 dpi 2400 x 600 dpi 2400 x 600 dpi 2400 x 600 dpi
מעבד 1.02 GHz 1.02 GHz 1.02 GHz 1.02 GHz
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) 256 MB / 1 GB 256 MB / 1 GB ‎512 MB / ‏‎1 GB ‎512 MB / ‏‎1 GB
קישוריות 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
IPv6: Requires system firmware version 1.3.7.P
10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
IPv6: Requires system firmware version 1.3.7.P
10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
IPv6: Requires system firmware version 1.3.7.P
10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
IPv6: Requires system firmware version 1.3.7.P
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe PostScript® 3™, הדמיית PCL® 5c (אופציונלי: PDF ישיר) Adobe PostScript® 3™, הדמיית PCL® 5c (אופציונלי: PDF ישיר) Adobe PostScript® 3™, הדמיית PCL® 5c (אופציונלי: PDF ישיר) Adobe PostScript® 3™, הדמיית PCL® 5c, PDF ישיר
כונן קשיח אופציונלי אופציונלי אופציונלי סטנדרטי
מאפייני הדפסה הדפסה בגודל כרזה, הדפסת חוברות, N-up, שכבות-על, הפעלה בשחור-לבן (אופציונלי: אחסון מורחב של גופנים/טפסים, הדפסה אישית) הדפסה בגודל כרזה, הדפסת חוברות, N-up, שכבות-על, הפעלה בשחור-לבן (אופציונלי: אחסון מורחב של גופנים/טפסים, הדפסה אישית) הדפסה בגודל כרזה, הדפסת חוברות, N-up, שכבות-על, הפעלה בשחור-לבן (אופציונלי: אחסון מורחב של גופנים/טפסים, הדפסה אישית) הדפסה בגודל כרזה, הדפסת חוברות, אחסון מורחב של גופנים/טפסים, N-up, שכבות-על, הדפסה אישית, הפעלה בשחור-לבן
מאפייני תפוקה איסוף, כרטיס תצורה, כריכות, דפים בגודל מותאם אישית, הגדרות שמורות של מנהל התקן, התראות בדואר אלקטרוני, מוכן לבינה, פתרון בעיות אוטומטי של PhaserSMART®‎, איסוף RAM, חוצצים, מגשים חכמים, מחוון מצב חומרים מתכלים, חוצצי שקפים, סימני מים, תוכנית ההתקנה של Xerox (אופציונלי: איסוף דיסק קשיח, הדפסה אישית, הדפסה שמורה אישית, הדפסה באמצעות, הדפסת הגהה, הדפסה שמורה) איסוף, כרטיס תצורה, כריכות, דפים בגודל מותאם אישית, הגדרות שמורות של מנהל התקן, התראות בדואר אלקטרוני, מוכן לבינה, פתרון בעיות אוטומטי של PhaserSMART®‎, איסוף RAM, חוצצים, מגשים חכמים, מחוון מצב חומרים מתכלים, חוצצי שקפים, סימני מים, תוכנית ההתקנה של Xerox (אופציונלי: איסוף דיסק קשיח, הדפסה אישית, הדפסה שמורה אישית, הדפסה באמצעות, הדפסת הגהה, הדפסה שמורה) איסוף, כרטיס תצורה, כריכות, דפים בגודל מותאם אישית, הגדרות שמורות של מנהל התקן, התראות בדואר אלקטרוני, מוכן לבינה, פתרון בעיות אוטומטי של PhaserSMART®‎, איסוף RAM, חוצצים, מגשים חכמים, מחוון מצב חומרים מתכלים, חוצצי שקפים, סימני מים, תוכנית ההתקנה של Xerox (אופציונלי: איסוף דיסק קשיח, הדפסה אישית, הדפסה שמורה אישית, הדפסה באמצעות, הדפסת הגהה, הדפסה שמורה) איסוף, כרטיס תצורה, כריכות, דפים בגודל מותאם אישית, הגדרות שמורות של מנהל התקן, התראות בדואר אלקטרוני, איסוף דיסק קשיח, מוכן לבינה, הדפסה אישית, הדפסה שמורה אישית, פתרון בעיות אוטומטי של PhaserSMART®‎, הדפסה באמצעות, הדפסת הגהה, איסוף RAM, חוצצים, מגשים חכמים, מחוון מצב חומרים מתכלים, חוצצי שקפים, סימני מים, תוכנית ההתקנה של Xerox
מאפייני אבטחה 802.1x, IPSec, SNMPv3, הדפסה מאובטחת (אופציונלי: אבטחה של מחיקת תמונה) 802.1x, IPSec, SNMPv3, הדפסה מאובטחת (אופציונלי: אבטחה של מחיקת תמונה) 802.1x, IPSec, SNMPv3, הדפסה מאובטחת (אופציונלי: אבטחה של מחיקת תמונה) 802.1x, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, SNMPv3, הדפסה מאובטחת
ממדים (רוחב x עומק x גובה) 429 x 580 x 513 מ"מ 429 x 580 x 513 מ"מ 429 x 580 x 643 מ"מ 572 x 698 x 854 מ"מ
משקל 35.2 ק"ג 35.2 ק"ג 42 ק"ג 56.2 ק"ג
ENERGY STAR ENERGY STAR® ENERGY STAR® ENERGY STAR®
אחריות שנה אחת באתר הלקוח שנה אחת באתר הלקוח שנה אחת באתר הלקוח שנה אחת באתר הלקוח
דגם 6360V_N 6360V_DN 6360V_DT 6360V_DX
מהירות הדפסה צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 40 דפים בדקה
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 14,000 דפים עד 14,000 דפים עד 14,000 דפים עד 14,000 דפים
כמות הדפסה מכסימלית עד 100,000 תמונות בחודש עד 100,000 תמונות בחודש עד 100,000 תמונות בחודש עד 100,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר סטנדרטית 700 גליונות 700 גליונות 1,250 גליונות 1,800 גליונות
קיבולת פלט 250 גליונות 250 גליונות 250 גליונות 250 גליונות
פלט דו-צדדי אופציונלי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 9 שניות (צבע) במהירות של 9 שניות (צבע) במהירות של 9 שניות (צבע) במהירות של 9 שניות (צבע)
רזולוציית הדפסה מרבית 2400 x 600 dpi 2400 x 600 dpi 2400 x 600 dpi 2400 x 600 dpi
מעבד 1.02 GHz 1.02 GHz 1.02 GHz 1.02 GHz
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) 256 MB / 1 GB 256 MB / 1 GB ‎512 MB / ‏‎1 GB ‎512 MB / ‏‎1 GB
קישוריות 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
IPv6: Requires system firmware version 1.3.7.P
10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
IPv6: Requires system firmware version 1.3.7.P
10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
IPv6: Requires system firmware version 1.3.7.P
10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (אופציונלי: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
IPv6: Requires system firmware version 1.3.7.P
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe PostScript® 3™, הדמיית PCL® 5c (אופציונלי: PDF ישיר) Adobe PostScript® 3™, הדמיית PCL® 5c (אופציונלי: PDF ישיר) Adobe PostScript® 3™, הדמיית PCL® 5c (אופציונלי: PDF ישיר) Adobe PostScript® 3™, הדמיית PCL® 5c, PDF ישיר
כונן קשיח אופציונלי אופציונלי אופציונלי סטנדרטי
מאפייני הדפסה הדפסה בגודל כרזה, הדפסת חוברות, N-up, שכבות-על, הפעלה בשחור-לבן (אופציונלי: אחסון מורחב של גופנים/טפסים, הדפסה אישית) הדפסה בגודל כרזה, הדפסת חוברות, N-up, שכבות-על, הפעלה בשחור-לבן (אופציונלי: אחסון מורחב של גופנים/טפסים, הדפסה אישית) הדפסה בגודל כרזה, הדפסת חוברות, N-up, שכבות-על, הפעלה בשחור-לבן (אופציונלי: אחסון מורחב של גופנים/טפסים, הדפסה אישית) הדפסה בגודל כרזה, הדפסת חוברות, אחסון מורחב של גופנים/טפסים, N-up, שכבות-על, הדפסה אישית, הפעלה בשחור-לבן
מאפייני תפוקה איסוף, כרטיס תצורה, כריכות, דפים בגודל מותאם אישית, הגדרות שמורות של מנהל התקן, התראות בדואר אלקטרוני, מוכן לבינה, פתרון בעיות אוטומטי של PhaserSMART®‎, איסוף RAM, חוצצים, מגשים חכמים, מחוון מצב חומרים מתכלים, חוצצי שקפים, סימני מים, תוכנית ההתקנה של Xerox (אופציונלי: איסוף דיסק קשיח, הדפסה אישית, הדפסה שמורה אישית, הדפסה באמצעות, הדפסת הגהה, הדפסה שמורה) איסוף, כרטיס תצורה, כריכות, דפים בגודל מותאם אישית, הגדרות שמורות של מנהל התקן, התראות בדואר אלקטרוני, מוכן לבינה, פתרון בעיות אוטומטי של PhaserSMART®‎, איסוף RAM, חוצצים, מגשים חכמים, מחוון מצב חומרים מתכלים, חוצצי שקפים, סימני מים, תוכנית ההתקנה של Xerox (אופציונלי: איסוף דיסק קשיח, הדפסה אישית, הדפסה שמורה אישית, הדפסה באמצעות, הדפסת הגהה, הדפסה שמורה) איסוף, כרטיס תצורה, כריכות, דפים בגודל מותאם אישית, הגדרות שמורות של מנהל התקן, התראות בדואר אלקטרוני, מוכן לבינה, פתרון בעיות אוטומטי של PhaserSMART®‎, איסוף RAM, חוצצים, מגשים חכמים, מחוון מצב חומרים מתכלים, חוצצי שקפים, סימני מים, תוכנית ההתקנה של Xerox (אופציונלי: איסוף דיסק קשיח, הדפסה אישית, הדפסה שמורה אישית, הדפסה באמצעות, הדפסת הגהה, הדפסה שמורה) איסוף, כרטיס תצורה, כריכות, דפים בגודל מותאם אישית, הגדרות שמורות של מנהל התקן, התראות בדואר אלקטרוני, איסוף דיסק קשיח, מוכן לבינה, הדפסה אישית, הדפסה שמורה אישית, פתרון בעיות אוטומטי של PhaserSMART®‎, הדפסה באמצעות, הדפסת הגהה, איסוף RAM, חוצצים, מגשים חכמים, מחוון מצב חומרים מתכלים, חוצצי שקפים, סימני מים, תוכנית ההתקנה של Xerox
מאפייני אבטחה 802.1x, IPSec, SNMPv3, הדפסה מאובטחת (אופציונלי: אבטחה של מחיקת תמונה) 802.1x, IPSec, SNMPv3, הדפסה מאובטחת (אופציונלי: אבטחה של מחיקת תמונה) 802.1x, IPSec, SNMPv3, הדפסה מאובטחת (אופציונלי: אבטחה של מחיקת תמונה) 802.1x, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, SNMPv3, הדפסה מאובטחת
ממדים (רוחב x עומק x גובה) 429 x 580 x 513 מ"מ 429 x 580 x 513 מ"מ 429 x 580 x 643 מ"מ 572 x 698 x 854 מ"מ
משקל 35.2 ק"ג 35.2 ק"ג 42 ק"ג 56.2 ק"ג
ENERGY STAR ENERGY STAR® ENERGY STAR® ENERGY STAR®
אחריות שנה אחת באתר הלקוח שנה אחת באתר הלקוח שנה אחת באתר הלקוח שנה אחת באתר הלקוח

ניהול התקנים

מאפייני ניהול התקנים IP אוטומטי, BOOTP/‏RARP, DHCP, התראות בדואר אלקטרוני, SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, התקנה שקטה, שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services, ניהול מדפסות של Xerox CentreWare®‎ עבור Microsoft, ‏Novell ו-UNIX, Xerox NDPS Gateway, מרכז התמיכה של Xerox

מנהלי התקן הדפסה

תמיכה במערכות הפעלה Linux®‎, Mac OS® X גרסה 10.3 ומעלה, Windows® 2003 Server, Windows® Vista, Windows® XP, מנהל התקן מדפסת Xerox Walk-Up® Printer Driver

טיפול בחומרי הדפסה

קיבולת נייר מגש 1 (מגש רב-תכליתי): 150 גליונות
מגש 2: 550 גליונות
מגש 3: 550 גליונות
מגש 4: 1,100 גליונות
גודל הנייר מגש 1 (מגש רב-תכליתי): גדלים: #10 Commercial, A4/‏Letter, A4, A5, A6, B5 JIS, מעטפה בגודל C5, מעטפה בגודל C6, DL Envelope, Executive, משפטיים, Letter, הצהרה, US Folio; גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 140 מ"מ עד ‎216 x 914 מ"מ
מגש 2: גדלים: A4/‏Letter, A4, A5, B5 JIS, Executive, משפטיים, Letter, US Folio; גדלים מותאמים אישית: ‎215 x 355 מ"מ עד ‎216 x 355 מ"מ
מגש 3: גדלים: A4/‏Letter, A4, A5, B5 JIS, Executive, משפטיים, Letter, US Folio; גדלים מותאמים אישית: ‎215 x 355 מ"מ עד ‎216 x 355 מ"מ
מגש 4: גדלים: A4/‏Letter, A4, A5, B5 JIS, Executive, משפטיים, Letter, US Folio; גדלים מותאמים אישית: ‎215 x 355 מ"מ עד ‎216 x 355 מ"מ
משקל נייר מגש 1 (מגש רב-תכליתי): 65 עד 216 ג'/מ"ר
מגש 2: 65 עד 163 ג'/מ"ר
מגש 3: 65 עד 163 ג'/מ"ר
מגש 4: 65 עד 163 ג'/מ"ר
סוגי חומרי הדפסה מגש 1 (מגש רב-תכליתי): נייר דחוס, נייר לכרטיסי ביקור, נייר לכרטיסים, כריכה, נייר Duradocument Paper, מעטפות, מבריק, מדבקות, נייר רגיל, שקפים, נייר לעלונים בקיפול משולש
מגש 2: נייר דחוס, נייר לכרטיסי ביקור, נייר לכרטיסים, כריכה, נייר Duradocument Paper, מבריק, מדבקות, נייר רגיל, שקפים, נייר לעלונים בקיפול משולש
מגש 3: נייר דחוס, נייר לכרטיסי ביקור, נייר לכרטיסים, כריכה, נייר Duradocument Paper, מבריק, מדבקות, נייר רגיל, שקפים, נייר לעלונים בקיפול משולש
מגש 4: נייר דחוס, נייר לכרטיסי ביקור, נייר לכרטיסים, כריכה, נייר Duradocument Paper, מבריק, מדבקות, נייר רגיל, שקפים, נייר לעלונים בקיפול משולש

תקני צבע

תקני צבע צבע שאינו תלוי בהתקן של Adobe® PostScript®‎, Apple ColorSync®‎, תקני צבע של CIE International, ICC, ICM, מאושר לשימוש עם PANTONE® Color

סביבת הפעלה

טמפרטורה (בהפעלה) 10 - 32 ° C
לחות יחסית (בהפעלה) 15 - 85 % לחות יחסית (ללא עיבוי)
רמות לחץ רעש 58 dB (הפעלה), 34.4 dB (המתנה)
רמות עוצמת קול 7.26 B (הפעלה), 5 B (המתנה)
זמן התחממות (ממצב שינה) 49 שניות (בערך)

נתוני חשמל

דרישות חשמל 230 V, 50/60 Hz
צריכת חשמל (הפעלה) 750 רוחב
צריכת חשמל (חיסכון בחשמל) 22 רוחב

אישורים

אישורים עם סימון CE, הנחיית EMC ‏‎89/336/EEC, FCC Part 15, Class A, הנחיית מתח נמוך ‎73/23/EEC, הנחיית RoHS ‏‎2002/95/EC