Phaser™ 6130

חומרים מתכלים

שימוש במתכלים מקוריים של Xerox מבטיח קבלת צבעים מלאי חיים, טקסט וגרפיקה חדשים וברורים ואחידות הדפסה בין כל העותקים. אתם דורשים מצוינות ממדפסת ה- Xerox שלכם, ורק המתכלים המקוריים שלנו מבטיחים שאכן תקבלו את הביצועים הנדרשים. אל תתפשרו על האיכות.

Toner Cartridges

Part # תיאור
Cyan toner cartridge, PHASER 6130
Magenta toner cartridge, PHASER 6130
Yellow toner cartridge, PHASER 6130
Black toner cartridge, PHASER 6130

Other Supplies

Part # תיאור קיבולת
יחידה הדמיה
30,000 דפים