Phaser 6120

Phaser 6120 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

פלט
צבע
גודל הנייר
A4
עד
20דפים בדקה

מוכן לשדרג?
חשוב על Phaser 6510

להצגת Phaser 6510

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.