Phaser® 5550

מדפסת לייזר בשחור-לבן A3

  • מדפסת לייזר
  • מתאימה להדפסה בכמויות גדולות של מסמכים גדולים, לרבות הידוק וניקוב
  • קבוצת עבודה: עד 30
פלט
שחור-לבן
גודל הנייר
A3
עד
50דפים בדקה
עד
30Kדפים/חודש
דגם 5550V_B מה נכלל באריזה
מהירות הדפסה עד 50 דפים בדקה
קישוריות מקבילי (IEEE 1284), USB 2.0
פלט דו-צדדי אופציונלי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,100 גליונות
קיבולת פלט 500 גליונות
כונן קשיח אופציונלי 40 GB
דגם 5550V_N מה נכלל באריזה
מהירות הדפסה עד 50 דפים בדקה
קישוריות 10/100/1000BaseTX Ethernet, מקבילי (IEEE 1284), USB 2.0
פלט דו-צדדי אופציונלי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,100 גליונות
קיבולת פלט 500 גליונות
כונן קשיח אופציונלי 40 GB
דגם 5550V_DN מה נכלל באריזה
מהירות הדפסה עד 50 דפים בדקה
דו-צדדי: עד 50 תמונות לדקה
קישוריות 10/100/1000BaseTX Ethernet, מקבילי (IEEE 1284), USB 2.0
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 1,100 גליונות
קיבולת פלט 500 גליונות
כונן קשיח אופציונלי 40 GB
דגם 5550V_DT מה נכלל באריזה
מהירות הדפסה עד 50 דפים בדקה
דו-צדדי: עד 50 תמונות לדקה
קישוריות 10/100/1000BaseTX Ethernet, מקבילי (IEEE 1284), USB 2.0
פלט דו-צדדי סטנדרטי
קיבולת נייר סטנדרטית 2,100 גליונות
קיבולת פלט 500 גליונות
כונן קשיח אופציונלי 40 GB

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים