Phaser® 3260

מדפסת לייזר בשחור-לבן

  • מתאימה במיוחד לקבוצות עבודה המונות עד 5 משתמשים
  • הדפסה דו-צדדית אוטומטית ומתאם רשת אלחוטית (Wi-Fi) מובנה
  • הדפסה מהירה עם טקסט וגרפיקה חדים וברורים
פלט
שחור-לבן
גודל הנייר
A4
עד
28דפים בדקה
עד
4Kדפים/חודש
דגם
מהירות הדפסה
עד 28 דפים בדקה
קישוריות
High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n
כמות הדפסה מכסימלית
עד 30,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
רזולוציית הדפסה מרבית
600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 4800 x 600)
קיימות
דגם
מהירות הדפסה
עד 28 דפים בדקה
קישוריות
10/100BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n
כמות הדפסה מכסימלית
עד 30,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
רזולוציית הדפסה מרבית
600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 4800 x 600)
קיימות

וידאו

Xerox Phaser 3260 Printer & WorkCentre 3225 Multifunction Printer

חומרים מתכלים ואביזרים

החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

שימוש בטונר ובדיו מקוריים של Xerox®‎ במדפסת Xerox שלך מבטיח הדפסה איכותית ואחידה. בדיקות שנערכו על ידי מעבדות בלתי־תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר מהתחליפים וכי תפוקת הדפים שלהם גדולה יותר בשיעור של 27% לעומת התחליפים הנמכרים בשוק.

מוצרים קשורים