תצורת הדגם

דגם
WCP55
מהירות העתקה עד 55 דפים בדקה
דגם WCP55
מהירות העתקה עד 55 דפים בדקה

יכולות

סטנדרטי הדפסה, העתקה
אופציונלי Fax, Internet Fax, Network Scanning with Email, Fax Server Integration, Accounting Server Integration

טכנולוגיה

Embedded Fax ITU-T G3
Marking Engine לייזר
זיכרון Network Printing memory 128 MB of RAM with a 9.1 GB Hard Disk
שפות PDL PostScript 3 (emulation), TIFF, PCL 6 (PCL 5e), PDF

ביצועים

כמות הדפסה מכסימלית 200,000 images per month
First Copy Out Time 3.4 seconds
מהירות הדפסה 55 ppm

טיפול במדיהid

קיבולת נייר מרבית 4,800 גליונות
מקורות נייר 3 standard including bypass tray
קיבולת נייר סטנדרטית 1,200 גליונות

Input, Output, Finishing

מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי סטנדרטי 75 sheets
Optional Offset catch tray 300 גליונות