תצורת הדגם

דגם
WC7755
WC7765
WC7775
מהירות העתקה/הדפסה צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 65 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 75 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, הדפסה העתקה, הדפסה העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות דואל, פקס, סריקה דואל, פקס, סריקה דואל, פקס, סריקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 200,000 תמונות בחודש עד 250,000 תמונות בחודש עד 300,000 תמונות בחודש
זיכרון התקן 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי
כונן קשיח 160 GB 160 GB 160 GB
אפשרויות גימור מגש לכידה פשוט: 500-מגש גליונות
מגש לכידה בהסטה: 500-מגש גליונות
אביזר גימור מתקדם: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי עם יוצר חוברות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+2000-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות עם אביזר קיפול: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, קיפול C, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, קיפול V, קיפול Z, 500+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות
מגש לכידה פשוט: 500-מגש גליונות
מגש לכידה בהסטה: 500-מגש גליונות
אביזר גימור מתקדם: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי עם יוצר חוברות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+2000-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות עם אביזר קיפול: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, קיפול C, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, קיפול V, קיפול Z, 500+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות
מגש לכידה פשוט: 500-מגש גליונות
מגש לכידה בהסטה: 500-מגש גליונות
אביזר גימור מתקדם: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי עם יוצר חוברות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+2000-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות עם אביזר קיפול: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, קיפול C, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, קיפול V, קיפול Z, 500+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות
מפרטים טכניים מפורטים WorkCentre 7755/7765/7775 Detailed Specifications WorkCentre 7755/7765/7775 Detailed Specifications WorkCentre 7755/7765/7775 Detailed Specifications
דגם WC7755 WC7765 WC7775
מהירות העתקה/הדפסה צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 55 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 65 דפים בדקה
צבע: עד 50 דפים בדקה
שחור: עד 75 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, הדפסה העתקה, הדפסה העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות דואל, פקס, סריקה דואל, פקס, סריקה דואל, פקס, סריקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 200,000 תמונות בחודש עד 250,000 תמונות בחודש עד 300,000 תמונות בחודש
זיכרון התקן 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי 2 GB סטנדרטי
כונן קשיח 160 GB 160 GB 160 GB
אפשרויות גימור מגש לכידה פשוט: 500-מגש גליונות
מגש לכידה בהסטה: 500-מגש גליונות
אביזר גימור מתקדם: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי עם יוצר חוברות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+2000-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות עם אביזר קיפול: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, קיפול C, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, קיפול V, קיפול Z, 500+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות
מגש לכידה פשוט: 500-מגש גליונות
מגש לכידה בהסטה: 500-מגש גליונות
אביזר גימור מתקדם: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי עם יוצר חוברות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+2000-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות עם אביזר קיפול: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, קיפול C, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, קיפול V, קיפול Z, 500+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות
מגש לכידה פשוט: 500-מגש גליונות
מגש לכידה בהסטה: 500-מגש גליונות
אביזר גימור מתקדם: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי עם יוצר חוברות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+2000-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות עם אביזר קיפול: ניקוב 2 חורים, ניקוב 4 חורים, קיפול כפול, קיפול C, הידוק במיקומים מרובים, אביזר הוספה לאחר העיבוד, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, קיפול V, קיפול Z, 500+2000-מגש גליונות
שדכן נוח: 50-גליונות
מפרטים טכניים מפורטים WorkCentre 7755/7765/7775 Detailed Specifications WorkCentre 7755/7765/7775 Detailed Specifications WorkCentre 7755/7765/7775 Detailed Specifications

העתקה

זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 5.5 שניות שחור-לבן / 8.9 שניות צבע
רזולוציית העתקה מרבית 2400 x 2400 dpi
מאפייני העתקה הערות הסבר, בחירת צבע אוטומטית, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, החלפת מגשים אוטומטית, חותמת Bates, העתקת ספרים, יצירת חוברות, בניית עבודה, כריכות, שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה, תור עבודות, מסמכי מקור בגדלים מעורבים, N-up, ערכה לדוגמה, העתקת תוויות, שקפים

הדפסה

מעבד Freescale 1.36 GHz
שפות תיאור עמודים (PDL) Adobe PostScript® 3™, הדמיית PCL® 5c, PDF 1.6
קישוריות 10/100/1000BaseTX Ethernet
רזולוציית הדפסה מרבית 2400 x 2400 dpi
מאפייני הדפסה עיכוב הדפסה, תור עבודות, תכנון מראש, ריבוי משימות לביצוע RIP בזמן ההדפסה, ערכה לדוגמה, הדפסת תוויות

פקס

מאפייני פקס (אופציונלי) העברת פקס לדואר אלקטרוני, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, שרת פקס ברשת, שליחת פקס מההתקן

סריקה

יעדי סריקה (אופציונלי) סריקה ברשת, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיבת דואר
תבניות קבצים לסריקה PDF/A, קובץ PDF הניתן לחיפוש, XPS

טיפול בחומרי הדפסה

קיבולת נייר סטנדרטית 3,260 גליונות
קיבולת נייר מרבית 5,260 גליונות
טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 250 גליונות
קיבולת נייר מגש 1: 500 גליונות
מגש 2: 500 גליונות
מגש 3: 870 גליונות
מגש 4: 1,140 גליונות
מגש 5 (מגש עקיפה): 250 גליונות
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): 2,000 גליונות
גודל הנייר מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎297 x 420 מ"מ
מגש 3: גדלים מותאמים אישית: ‎210 x 297 מ"מ
מגש 4: גדלים מותאמים אישית: ‎210 x 297 מ"מ
מגש 5 (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎320 x 450 מ"מ
מגש (מזין בקיבולת גבוהה) (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎210 x 297 מ"מ
סוגי חומרי הדפסה מגש 1: נייר דחוס, מותאם אישית, במשקל כבד במיוחד, מבריק, משקל כבד, מבריק במשקל כבד, מדבקות, נייר רגיל, שקפים
מגש 2: נייר דחוס, מותאם אישית, במשקל כבד במיוחד, מבריק, משקל כבד, מבריק במשקל כבד, מדבקות, נייר רגיל, שקפים
מגש 3: נייר דחוס, מותאם אישית, במשקל כבד במיוחד, מבריק, משקל כבד, מבריק במשקל כבד, מדבקות, נייר רגיל, שקפים
מגש 4: נייר דחוס, מותאם אישית, במשקל כבד במיוחד, מבריק, משקל כבד, מבריק במשקל כבד, מדבקות, נייר רגיל, שקפים
מגש 5 (מגש עקיפה): נייר דחוס, מותאם אישית, במשקל כבד במיוחד, מבריק, משקל כבד, מבריק במשקל כבד, מדבקות, נייר רגיל, שקפים

אבטחה

מאפייני אבטחה 802.1x, יומן ביקורת, אבטחת פקס, סינון IP, אבטחה של מחיקת תמונה, אימות רשת, גישה מוגנת בסיסמה להתקן, SNMPv3, הדפסה מאובטחת

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות)