דלגו לתוכן הראשי

תצורת הדגם

דגם
WC7425
WC7428
WC7435
פונקציות סטנדרטיות העתקה, הדפסה העתקה, הדפסה העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות הדפסה צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
צבע: עד 28 דפים בדקה
שחור: עד 28 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 6.7 שניות שחור-לבן / 8.7 שניות צבע במהירות של 5 שניות שחור-לבן / 6.4 שניות צבע במהירות של 5 שניות שחור-לבן / 6.4 שניות צבע
זיכרון הדפסה (סטנדרטי) 1.5 GB סטנדרטי 1.5 GB סטנדרטי 1.5 GB סטנדרטי
כונן קשיח 40 GB (מינימלי) 40 GB (מינימלי) 40 GB (מינימלי)
כמות הדפסה מכסימלית עד 60,000 תמונות בחודש עד 80,000 תמונות בחודש עד 105,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר מרבית 5,140 גליונות 5,140 גליונות 5,140 גליונות
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
מאפייני תפוקה בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, SmartKits, חוצצי שקפים, סימני מים בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, SmartKits, חוצצי שקפים, סימני מים בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, SmartKits, חוצצי שקפים, סימני מים
מאפייני תפוקה (אופציונלי) הערות הסבר, חותמת Bates, בחירת מגש פלט הערות הסבר, חותמת Bates, בחירת מגש פלט הערות הסבר, חותמת Bates, בחירת מגש פלט
פרוטוקולי רשת EtherTalk ®‎, FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP, UDP EtherTalk ®‎, FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP, UDP EtherTalk ®‎, FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP, UDP
אפשרויות גימור אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
דגם WC7425 WC7428 WC7435
פונקציות סטנדרטיות העתקה, הדפסה העתקה, הדפסה העתקה, הדפסה
פונקציות אופציונליות פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן פקס, פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, קישוריות של הדפסה ברשת, סריקה ברשת, סריקה, שליחת פקס מההתקן
מהירות הדפסה צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
צבע: עד 28 דפים בדקה
שחור: עד 28 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 6.7 שניות שחור-לבן / 8.7 שניות צבע במהירות של 5 שניות שחור-לבן / 6.4 שניות צבע במהירות של 5 שניות שחור-לבן / 6.4 שניות צבע
זיכרון הדפסה (סטנדרטי) 1.5 GB סטנדרטי 1.5 GB סטנדרטי 1.5 GB סטנדרטי
כונן קשיח 40 GB (מינימלי) 40 GB (מינימלי) 40 GB (מינימלי)
כמות הדפסה מכסימלית עד 60,000 תמונות בחודש עד 80,000 תמונות בחודש עד 105,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר מרבית 5,140 גליונות 5,140 גליונות 5,140 גליונות
פלט דו-צדדי סטנדרטי סטנדרטי סטנדרטי
מאפייני תפוקה בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, SmartKits, חוצצי שקפים, סימני מים בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, SmartKits, חוצצי שקפים, סימני מים בניית עבודה, איסוף, דיווח על מצב חומרים מתכלים, הפרעה לעבודות, תור עבודות, ערכה לדוגמה, חוצצים, SmartKits, חוצצי שקפים, סימני מים
מאפייני תפוקה (אופציונלי) הערות הסבר, חותמת Bates, בחירת מגש פלט הערות הסבר, חותמת Bates, בחירת מגש פלט הערות הסבר, חותמת Bates, בחירת מגש פלט
פרוטוקולי רשת EtherTalk ®‎, FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP, UDP EtherTalk ®‎, FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP, UDP EtherTalk ®‎, FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, TCP/IP, UDP
אפשרויות גימור אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: ניקוב 2 חורים, ניקוב 3 חורים, ניקוב 4 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל), 2000-מגש גליונות

הדפסה

קישוריות 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
מעבד PowerPC®‎ 667 MHz
שפות תיאור עמודים (PDL) אופציונלי: Adobe PostScript® 3, הדמיית PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PostScript® 3 support
מאפייני הדפסה גליונות כרזה, הדפסת חוברות, עיכוב הדפסה, תמונת מראה, N-up

העתקה

רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, העתקת תעודות זהות, הזזת תמונה, הזזת שוליים, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, מצב פוסטרים, הקטנה/הגדלה, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות, ממשק מסך מגע

סריקה

יעדי סריקה (אופציונלי) סריקה ברשת, סריקה לשולחן העבודה, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לבית, סריקה לתיבת דואר
רזולוציית סריקה (אופטית) 600 x 600 dpi
מהירות סריקה (שחור-לבן) עד 54.8 סריקות בדקה
תבניות קבצים לסריקה PDF, TIFF, XPS, TIFF מרובה עמודים
תוכנת סריקה (אופציונלי) Scan to PC Desktop® Small Business Edition Pro, Scan to PC Desktop® Small Business Edition SE, פתרונות של שותפים עסקיים שונים של Xerox, Xerox SMARTsend, Xerox SMARTsend Professional

פקס

אפשרויות פקס פקס אינטרנט, פקס ברשת תקשורת מקומית, הפעלת שרת פקס ברשת, שליחת פקס מהמחשב, שליחת פקס מההתקן
דחיסת פקס JBIG, MMR/‏MH
מאפייני פקס (אופציונלי) פקס מהזיכרון, משיכה (Polling), פקס מאובטח: קבלה
מאפייני שליחת פקס (אופציונלי) הפחתה בשידורי פקס אוטומטיים, שליחה מחדש מזיכרון באופן אוטומטי, שידור אצווה, שידור, דפי שער, עיכוב פקס, שליחת פקס מהמשטח, מצב עבודה עמוד אחרי עמוד בהתקן, פקס לפי עדיפות, שליחה לפי עדיפות
רזולוציית פקס חדה במיוחד (‎400 x 400 dpi)
רזולוציית QuickScan 200 x 200 dpi
מהירות QuickScan 44.8 pps

טיפול בחומרי הדפסה

טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 75 גליונות
קיבולת נייר מרבית 5,140 גליונות
קיבולת פלט 600 גליונות

ניהול התקנים

מאפייני ניהול התקנים (אופציונלי) SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services
מאפייני אבטחה סטנדרטיים אבטחה של מחיקת תמונה, אימות רשת, הדפסה מאובטחת
מאפייני אבטחה אופציונליים יומן ביקורת, אבטחת פקס, נעילת הדפסה של פקסים שמתקבלים, מערכת Xerox Secure Access Unified ID System

ממדים

ממדים (רוחב x עומק x גובה) 1,046 x 678 x 1,125 מ"מ

סביבה

דרישות חשמל 230 V, 50/60 Hz
צריכת חשמל הפעלה: 615 רוחב
המתנה: 95 רוחב
ENERGY STAR ENERGY STAR®
רמות לחץ רעש 56 dB (הפעלה), 22 dB (המתנה)