תצורת הדגם

דגם
WC7328
WC7335
WC7345
WC7346
מהירות הדפסה צבע: עד 26 דפים בדקה
שחור: עד 28 דפים בדקה
צבע: עד 31 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 80,000 תמונות בחודש עד 105,000 תמונות בחודש עד 130,000 תמונות בחודש עד 150,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 7.5 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 7.5 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 7.2 שניות צבע / 4.8 שניות שחור-לבן במהירות של 6.7 שניות צבע / 4.8 שניות שחור-לבן
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי) 1 GB / 1 GB 1 GB / 1 GB 1 GB / 1 GB 1.5 GB / 1.5 GB
אפשרויות גימור אביזר גימור לכמויות קטנות (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים, 1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
מגש לכידה פשוט: הידוק במיקומים מרובים, 400-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים, 1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
מגש לכידה פשוט: הידוק במיקומים מרובים, 400-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים, 1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
מגש לכידה פשוט: הידוק במיקומים מרובים, 400-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים, 1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
מגש לכידה פשוט: הידוק במיקומים מרובים, 400-מגש גליונות
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
קישוריות 10/100BaseTX Ethernet (אופציונלי: USB 1.1) (via third party: אלחוט (IEEE802.11a/b/g)) 10/100BaseTX Ethernet (אופציונלי: USB 1.1) (via third party: אלחוט (IEEE802.11a/b/g)) 10/100BaseTX Ethernet (אופציונלי: USB 1.1) (via third party: אלחוט (IEEE802.11a/b/g)) 10/100BaseTX Ethernet (אופציונלי: USB 1.1) (via third party: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
מאפייני העתקה העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות
עותקים מרובים 1 עד 999 1 עד 999 1 עד 999 1 עד 999
הנהלת חשבונות Auditron פנימי - העתקה, פקס, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות) Auditron פנימי - העתקה, פקס, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות) Auditron פנימי - העתקה, פקס, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות) Auditron פנימי - העתקה, פקס, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות)
מאפייני ניהול התקנים שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services
אישורים FCC Part 15, Class A, הנחיית RoHS ‏‎2002/95/EC FCC Part 15, Class A, הנחיית RoHS ‏‎2002/95/EC FCC Part 15, Class A, הנחיית RoHS ‏‎2002/95/EC FCC Part 15, Class A, הנחיית RoHS ‏‎2002/95/EC
מפרטים טכניים מפורטים WorkCentre 7328/7335/7345/7346 Detailed Specifications WorkCentre 7328/7335/7345/7346 Detailed Specifications WorkCentre 7328/7335/7345/7346 Detailed Specifications WorkCentre 7328/7335/7345/7346 Detailed Specifications
דגם WC7328 WC7335 WC7345 WC7346
מהירות הדפסה צבע: עד 26 דפים בדקה
שחור: עד 28 דפים בדקה
צבע: עד 31 דפים בדקה
שחור: עד 35 דפים בדקה
צבע: עד 35 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
צבע: עד 40 דפים בדקה
שחור: עד 45 דפים בדקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 80,000 תמונות בחודש עד 105,000 תמונות בחודש עד 130,000 תמונות בחודש עד 150,000 תמונות בחודש
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 7.5 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 7.5 שניות צבע / 5.7 שניות שחור-לבן במהירות של 7.2 שניות צבע / 4.8 שניות שחור-לבן במהירות של 6.7 שניות צבע / 4.8 שניות שחור-לבן
זיכרון התקן (סטנדרטי/מרבי) 1 GB / 1 GB 1 GB / 1 GB 1 GB / 1 GB 1.5 GB / 1.5 GB
אפשרויות גימור אביזר גימור לכמויות קטנות (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים, 1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
מגש לכידה פשוט: הידוק במיקומים מרובים, 400-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים, 1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
מגש לכידה פשוט: הידוק במיקומים מרובים, 400-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים, 1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
מגש לכידה פשוט: הידוק במיקומים מרובים, 400-מגש גליונות
אביזר גימור לכמויות קטנות (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים, 1000-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, 500+3000-מגש גליונות
אביזר גימור מקצועי (אופציונלי): ניקוב 3 חורים, יוצר חוברות, ניקוב, הידוק במיקומים מרובים, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, 500+1500-מגש גליונות
מגש לכידה פשוט: הידוק במיקומים מרובים, 400-מגש גליונות
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
קישוריות 10/100BaseTX Ethernet (אופציונלי: USB 1.1) (via third party: אלחוט (IEEE802.11a/b/g)) 10/100BaseTX Ethernet (אופציונלי: USB 1.1) (via third party: אלחוט (IEEE802.11a/b/g)) 10/100BaseTX Ethernet (אופציונלי: USB 1.1) (via third party: אלחוט (IEEE802.11a/b/g)) 10/100BaseTX Ethernet (אופציונלי: USB 1.1) (via third party: אלחוט (IEEE802.11a/b/g))
מאפייני העתקה העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות העתקה של 2 ב-‏1, הקטנה/הגדלה אוטומטית, יצירת חוברות, ממשק של מסך מגע בצבע, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, סיבוב תמונה, הזזת תמונה, תמונת מראה, N-up, תמונת תשליל, הקטנה/הגדלה, תמונה חוזרת, סריקה אחת - הדפסות מרובות, הגדרות עבודות מאוחסנות
עותקים מרובים 1 עד 999 1 עד 999 1 עד 999 1 עד 999
הנהלת חשבונות Auditron פנימי - העתקה, פקס, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות) Auditron פנימי - העתקה, פקס, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות) Auditron פנימי - העתקה, פקס, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות) Auditron פנימי - העתקה, פקס, הנהלת חשבונות מבוססת עבודות (הפעלה של צד שלישי), הפעלת הנהלת חשבונות ברשת, Xerox Standard Accounting (כל הפונקציות)
מאפייני ניהול התקנים שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services שרת אינטרנט מוטבע של Xerox CentreWare® Internet Services
אישורים FCC Part 15, Class A, הנחיית RoHS ‏‎2002/95/EC FCC Part 15, Class A, הנחיית RoHS ‏‎2002/95/EC FCC Part 15, Class A, הנחיית RoHS ‏‎2002/95/EC FCC Part 15, Class A, הנחיית RoHS ‏‎2002/95/EC
מפרטים טכניים מפורטים WorkCentre 7328/7335/7345/7346 Detailed Specifications WorkCentre 7328/7335/7345/7346 Detailed Specifications WorkCentre 7328/7335/7345/7346 Detailed Specifications WorkCentre 7328/7335/7345/7346 Detailed Specifications