תצורת הדגם

דגם
WC7120
WC7120T
WC7125
WC7125T
מהירות העתקה/הדפסה צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
פונקציות אופציונליות פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
כמות הדפסה מכסימלית עד 50,000 תמונות בחודש עד 50,000 תמונות בחודש עד 60,000 תמונות בחודש עד 60,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר מרבית 1,090 גליונות 2,130 גליונות 1,090 גליונות 2,130 גליונות
טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 110 גליונות
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 110 גליונות
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 110 גליונות
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 110 גליונות
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש 3: 520 גליונות
מגש 4: 520 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש 3: 520 גליונות
מגש 4: 520 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 3: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 4: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 3: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 4: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
אפשרויות גימור מגש לכידה כפול: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מגש לכידה כפול: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מגש לכידה כפול: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מגש לכידה כפול: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מפרטים טכניים מפורטים WorkCentre 7120/7125 Detailed Specifications WorkCentre 7120/7125 Detailed Specifications WorkCentre 7120/7125 Detailed Specifications WorkCentre 7120/7125 Detailed Specifications
דגם WC7120 WC7120T WC7125 WC7125T
מהירות העתקה/הדפסה צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
צבע: עד 20 דפים בדקה
שחור: עד 20 דפים בדקה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
צבע: עד 25 דפים בדקה
שחור: עד 25 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה העתקה, סריקה ברשת, הדפסה, סריקה לדואר אלקטרוני/תיקייה
פונקציות אופציונליות פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB פקס, סריקה ל-USB/הדפסה מ-USB
כמות הדפסה מכסימלית עד 50,000 תמונות בחודש עד 50,000 תמונות בחודש עד 60,000 תמונות בחודש עד 60,000 תמונות בחודש
קיבולת נייר מרבית 1,090 גליונות 2,130 גליונות 1,090 גליונות 2,130 גליונות
טיפול במסמכים מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 110 גליונות
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 110 גליונות
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 110 גליונות
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 110 גליונות
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש 3: 520 גליונות
מגש 4: 520 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 520 גליונות
מגש 2: 520 גליונות
מגש 3: 520 גליונות
מגש 4: 520 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 3: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 4: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎89 x 98 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 2: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 3: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
מגש 4: גדלים מותאמים אישית: ‎140 x 182 מ"מ עד ‎297 x 432 מ"מ
אפשרויות גימור מגש לכידה כפול: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מגש לכידה כפול: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מגש לכידה כפול: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מגש לכידה כפול: היסטים של מגש תחתון, 250+250-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי מתקדם (אופציונלי): הידוק במיקום יחיד, 500-מגש גליונות
אביזר גימור משרדי LX (אופציונלי): הידוק במיקומים מרובים (אופציונלי: יוצר חוברות, ניקוב, יוצר חוברות עם הידוק לאורך הקפל, חריצים), 2000-מגש גליונות
שדכן נוח (אופציונלי): 50-גליונות
מפרטים טכניים מפורטים WorkCentre 7120/7125 Detailed Specifications WorkCentre 7120/7125 Detailed Specifications WorkCentre 7120/7125 Detailed Specifications WorkCentre 7120/7125 Detailed Specifications

העתקה

זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 8.1 שניות צבע / 6.5 שניות שחור-לבן
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה הערות הסבר, ייעוד אזורים, בחירת צבע אוטומטית, הקטנה/הגדלה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, אוטומטי דו-צדדי, העתקת ספרים, יצירת חוברות, בניית עבודה, איסוף, כריכות, העתקת תעודות זהות, הוספות, תמונת מראה, מסמכי מקור בגדלים מעורבים, N-up, תמונת תשליל, מצב פוסטרים, ערכה לדוגמה, סימני מים

הדפסה

זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 13 שניות צבע / 11 שניות שחור-לבן
רזולוציה 600 x 600 x 4 bits dpi
זיכרון הדפסה (סטנדרטי) 2 GB סטנדרטי
כונן קשיח 80 GB
קישוריות 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
שפות תיאור עמודים (PDL) הדמיית PCL® 6, PDF, XPS (אופציונלי: Adobe PostScript® 3™)
תמיכה במערכות הפעלה AIX 5 v5.3, HP-UX® 11.0, HP-UX® 11i v2, Linux® Fedora Core 1/5, Mac OS® X version 10.4 or higher, Red Hat ES4, SUSE ™ 10/11, Sun Microsystems Solaris™ גרסאות 2.8, 2.9, 2.10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP3
מאפייני הדפסה התאמה אוטומטית, בחירת מגשים אוטומטית, גליונות כרזה, הדפסת חוברות, כריכות, עיכוב הדפסה, N-up, ערכה לדוגמה, הדפסה מאובטחת, סימני מים (אופציונלי: הדפסה מ-USB)

פקס

מאפייני פקס בניית עבודות פקס, העברת פקס, פקס ברשת תקשורת מקומית, שליחה וקבלה דו-צדדיות

סריקה

יעדי סריקה סריקה ברשת, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיקייה
יעדי סריקה (אופציונלי) סריקה ל-USB

אבטחה

מאפייני אבטחה סטנדרטיים יומן ביקורת, הצפנת נתונים, דואר אלקטרוני עם SSL, HTTPS (שרת סריקה ורשת מאובטח), סינון IP, אבטחה של מחיקת תמונה, נעילת מקלדת, נעילת לוח מקשים מספרי, אימות רשת, חסימת יציאות, הדפסה מאובטחת, פרוטוקול הדפסה מאובטחת IPsec, אימות משתמש
מאפייני אבטחה אופציונליים אבטחת פקס, נעילת הדפסה של פקסים שמתקבלים, מערכת Xerox Secure Access Unified ID System